მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახური

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

 

ნინო გვასალია

დაბადების თარიღი: 02.01.1995
დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი
ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი
ტელეფონი: (0493) 22 03 28
ელ.ფოსტა: nino.gvasalia@poti.gov.ge
                       innovations@poti.gov.ge

 

 

 

განათლება:

10.2020 – 08.2022 წწ – საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, ადგილობრივი თვითმმართველობა, საჯარო მმართველობის მაგისტრანტი;

09.2013 – 09.2018 წწ – თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლა, სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი;

სამუშაო გამოცდილება:

2022 წლის 18 ივლისიდან ქალაქ ფოთის მუნციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსი;

2022 წლის 01 იანვრიდან 2022 წლის 18 ივლისამდე  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე ეკონომიკური განვითარებისა და ტურიზმის საკითხებში;

2019 წლის 18 მარტიდან 2022 წლის 01 იანვრამდე – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე ინფრასტრუქტურულ საკითხებში;

02.2016 – 08.2018 წწ. – კლიენტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, კომპანია “კომპაუდი”.

 

საერთაშორისო პროექტები:

03.2022-12.2022 წწ. – ევროკავშირის პროექტი „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის” – ფოთის ურბანული განახლება,  პროექტის თანაავტორი და ხელმძღვანელი;

12.2021-05.2022 წწ. – EU4Culture „ფოთის კულტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება მონაწილეობით პრინციპებზე დაყრდნობით“,  პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი;

12.2019-12.2020 წწ. – გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით და შვეიცარიისა და ავსტრიის მთავრობების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტი „რეკრეაციული თევზჭერის განვითარება ქალაქ ფოთში”, პროექტის თანაავტორი;

03.2019-01.2022 წწ. – „საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის განხორციელება ქალაქ ფოთსა და აბაშის მუნიციპალიტეტში” –  პროექტის ხელმძღვანელი.

ტრენინგები, საერთაშორისო პროგრამები და სხვა მიღწევები:

06.2022 წ. – რუმინეთი, გოეთეს ინსტიტუტი ბუქარესტი – საერთაშორისო პროექტი EU4Dialogue , კულტურის მენეჯმენტის აკადემია;

06.2022 წ. – იტალია, საერთაშორისო პროექტი “AVATAR” – ALDA+, “OPEN GOVERNMENT & SMART COMMUNITIES”.

05.2022 წ. – თურქეთი, გოეთეს ინსტიტუტი სტამბული – საერთაშორისო პროექტი – გლობალური კულტურის ურთიერთობების პლატფორმა GCRP;

12.2021 წ. – ადგილობრივი ხელისუფლების საჯარო მოხელეების სასწავლო ვიზიტი პოლონეთში, ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი.

10.2021 წ. – ENGAGE , ჩეხეთი, პრაღა, პაციენტთა ადვოკატირების საერთაშორისო სემინარი;

06.2021 წ. – „ქორიდორს“, მშვიდობის განათლება ახალგაზრდებისთვის;

03.2020-10.2020 წწ. – „სოლიდარობის ფონდი პლ საქართველო“ – მონაწილეობითი აკადემია;

02.2020 წ. – მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, საჯარო ინვესტიციების მართვა;

11.2019 წ. – ჟენევა, შვეიცარია, გაეროს ეკონომიკური კომისია UNECE, დელეგატი;

11.2019 წ. – Erasmus+ პროექტი პოლონეთში: Storytelling and Social Inequality;

09.2019 წ. – პოლიტიკური ბრენდინგის და პრობლემების მართვის ცენტრი, კომუნიკაციების ხელოვნება და მენეჯმენტი;

09.2019 წ. – „სოლიდარობის ფონდი პლ საქართველო“, შესავალი სამოქალაქო ბიუჯეტში;

09.2019 წ. – „საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“, მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შედგენა;

07.2019 წ. – გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში UNDP, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა;

01.2018 წ. – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, კვლევა და შეფასება;

10.2016-06.2017 წწ. – „სტუდენტები თვითმმართველობისთვის”, გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი – კონკურსის გამარჯვებული; სასწავლო ვიზიტი გერმანიასა და პოლონეთში.

07.2016 – 08.2016 წ. – ევროპის ოლიმპიური კომიტეტი, მოხალისეობა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე;

01.2016 წ. – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ადგილობრივი თვითმმართველობა, თვითმმართველობის ფინანსები და ქონება;

10.2015-06.2016 წწ. – „სტუდენტები თვითმმართველობისთვის”, გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი – კონკურსის გამარჯვებული; სასწავლო ვიზიტი გერმანიასა და პოლონეთში.

07.2015 წ. – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ასოციაცია,  მომსახურების უნარ-ჩვევები;

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ, რუსულ, ფრანგულ ენებს.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახური (შემდგომ – სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის  (შემდგომ – მერია) სტრუქტურულ ერთეულს 

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აღრიცხვას და რეგისტრაციას;
 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საკადასტრო მონაცემების მონიტორინგს;
 • მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული ქონების რეგისტრაციას;
 • წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადებას მუნიციპალიტეტის ქონებისათვის კატეგორიის შეცვლის თაობაზე;
 • მუნიციპალური ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას;
 • მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის შემუშავებას და განხორციელებას;
 • სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში სხვადასხვა სფეროზე ორიენტირებული პროექტებისა და პროგრამების განხილვასა და მომზადებას;
 • ინოვაციური პროექტებისა და პროგრამების მომზადებას, მათი განხორციელების ხელშეწყობასა და სამართლებრივი დოკუმენტების პროექტების მომზადებას;
 • მუნიციპალური სერვისების განვითარებას და მომსახურების ინოვაციური პროდუქტების შემუშავებას;
 • მუნიციპალური სტატისტიკისა და მონაცემთა ციფრული ბაზების შემუშავებას;
 • თანამშრომლობას საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან, ინვესტიციების და ინოვაციური პროექტების მოზიდვის მიზნით;
 • მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პოტენციალის იდენტიფიცირებასა და შესაბამისი აქტივობების მხარდაჭერას;
 • საინვესტიციო პორტფელის, პუბლიკაციებისა და ციფრული კატალოგის შექმნას;
  საინვესტიციო პოტენციალის მქონე დარგების შესახებ საჭირო ინფორმაციის თავმოყრას შემდგომში ინვესტორებისთვის გაცნობის მიზნით;
 •  საინვესტიციო ფორუმებში, კონფერენციებში და ტურისტულ
  გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობის მიღებას;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო სექტორთან,  ურთიერთობას;
 • დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობასა  და საგრანტო განაცხადების წარდგენას;
 • მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის ორგანიზებას საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სხვა მუნიციპალიტეტებთან.
 • თავისუფალი პროექტების, პროგრამების, ინოვაციური და სხვა ღონისძიებების მხარდაჭერას.
 • ტურიზმისა და შემოქმედებითი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობას;
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.
 • სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი;
 • სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12

სამსახურის დებულება

 

სამსახურის უფროსის მოადგილე

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელის მოადგილე (1)

ქონების მართვის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)
ქონების მართვის  განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

ქონების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

ინოვაციებისა და მუნიციპალური სერვისების განვითარების განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ინოვაციებისა და მუნიციპალური სერვისების განვითარების განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

ინოვაციებისა და მუნიციპალური სერვისების განვითარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2)

ინვესტიციების მოზიდვისა და ტურიზმის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული
ინვესტიციების მოზიდვისა და ტურიზმის განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)
ინვესტიციების მოზიდვისა და ტურიზმის განყოფილების მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

ინვესტიციების მოზიდვისა და ტურიზმის განყოფილების მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2023. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

eseranaokulu.com
izmir escort
onwin giriş
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
sexo en la escuela videos German Homemade Rousse masseuse Lilly Ford baise sportive homme passionnément
dr kat van kirk full kylie jenner sex tape cameron diaz look alike porn
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
Tarafbet
izmir escort
turkbet
deneme bonusu veren siteler
kıbrıs gece hayatı lipstick night club
Translate »
Skip to content