Buca escort
İzmir escort
hd porno
porno
eşya depolama
istanbul evden eve nakliye

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მაია მაკალათია

დაბადების თარიღი: 22.03. 1974.

დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონი: 0493 22 06 38

მობილური: 591 41 75 20

განათლება:

1993 – 1998 წწ.- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნე

ტრენინგები

2014 წ მენეჯმენტის საფუძვლება ვანო ხუხუნაიშვილის სახ. ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი.

2015 წ. – „სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზების შემუშავება, მართვა და გამოყენება”.

2013-14 წწ. – საჯარო მმართველობა, დიპლომატიის აკადემია

2013 წ. – კოალიცია „დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის“ საპროექტო განაცხადის მომზადება, ფონდების მოძიება, პროექტის მართვა და ადვოკატირება.

2011 წ. – იუსტიციის სამინისტრო აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესარჩევი კონკურსი

2009 წ. – ცენტრალული საარჩევნო კომისია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერთიფიცირება

2004 წ. – ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, ფინანსური აღრიცხვა, საგადასახადო აღრიცხვა, საგადასახადო დაბეგვრა, ბიზნესის სამართალი, მმართველობითი აღრიცხვა.

2014 წ. – ფონდი „სოხუმი” – „ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის პრევენციული სტრატეგიები”

2017 წ. – „ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენცია და ძალადობის მსხვერპლის დახმარება; თვითმმართველობის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხები”, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

შვედეთის ოსტამარის მუნიციპალიტეტი, ტრენინგი „ადგილობრივი თვითმმართველობა”.

2016 წ. – საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სერტიფიკატი

2016 წ. – ლიდერთა სკოლის სერტიფიკატი „ლიდერობის თანამედროვე ხედვა”

2017 წ. – სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი „მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში”

2017 წ. – ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის სერტიფიკატი „ნარკოდამოკიდებულების პროფილაქტიკის მხარდაჭერა საქართველოში.” ნარკომანიის პრევენციის ეროვნული ბიუროსა და ფონდი „პრაესტერნო’-ს მხარდაჭერით.

სამუშაო გამოცდილება

1992-96 წლებში გაზეთი „ფაზისი” კორესპონდენტი

1997-2007 წლებში ქალაქ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის კაპიტნის სამმართველო, იურისტი.

2000-2003 წლებში შპს „ჯითიესი” იურისტი.

2000 წლიდან იურისტთა კავშირის წევრი.

2004 წლიდან საქართველოს პროფესონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი.

2005 წლიდან ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის წევრი.

2005 წლიდან თამბაქოს კონ ტროლის ჩარჩო კონვენციისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი.

2005 წლიდან ჯანდაცვისა და განათლების ხელშეწყობის ფონდის წევრი.

2009 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია „EURO-GEORGIA CENTRE GRUP”-ის თანადამფუძნებელი.

2011-2013 წწ. ქალაქ ფოთის #70 ოლქის საპარლამენტო ბიურო, იურისტი.

2014 წლიდან დღემდე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი.

ფლობს ქართულ , რუსულ, ინგლისურ და გერმანულ ენებს.

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური (შემდგომ-სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ – მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

  • ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას;
  • დამტკიცებული პროგრამების განხორციელებას ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური დახმარების საკითხებში;
  • სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი;
  • სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, 26 მაისის ქუჩა №7.

სამსახურის დებულება

 

სამსახურის უფროსის მოადგილე

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელის მოადგილე (1)

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული

სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

სოციალური დაცვისა და დევნილთა  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

სოციალური დაცვისა და დევნილთა  განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3)

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2022. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

Sikiş
Türk Porno
eşya depolama
Translate »