Buca escort
İzmir escort
hd porno
porno
eşya depolama
istanbul evden eve nakliye

მერის მოადგილეები

დავით კვიციანი
მერის პირველი მოადგილე

დაბადების თარიღი: 01.10.1977
დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი  შვილი
ტელეფონი: (0493) 22 07 11
ელ.ფოსტა: davit.kvitsiani@poti.gov.ge

განათლება

1994-1999  თბილისის  ჰუმანიტარული ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა- სამართალმცოდნე

მიღებული სერთიფიკატები

2000წ – სამოსამართლო სწავლების ცენტრი, მოსამართლის თანაშემწის ტესტური გამოცდა.

2003წ – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო,  პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.

2005წ  – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია.

2013წ  – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო,მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია.

სამუშაო გამოცდილება

2021 წლის 6 დეკემბრიდან ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

2021 წლის 13 აპრილი-2021 წლის 2 დეკემბერი -იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.

2020 წლის 1 ივნისი -2021წლის 12 აპრილი – ფრაქცია “ქართული ოცნების” თავმჯდომარის მოადგილე.

2017 -2021წ.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ცენტრის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატი.

2015-2021 წ. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია, საკონკურსო კომისიის მოწვეული წევრი.

2015 -2018 წ. ა(ა)იპ „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი“  დირექტორი.

2013-2015 წ. ა(ა)იპ „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი“ შესყიდვების მენეჯერი;

2009-2020წ. კერძო საადვოკატო საქმიანობა.

2012-2020 წ.შპს „მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია“   იურისტი.

2011-2016 წ. სსიპ “საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური”  შესყიდვების კოორდინატორი.

2011-2013 წ. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია, მოწვეული მთავარი სპეციალისტი.

2011-2012 წ. შპს „სითი გრუპ დეველოპმენტ“ იურისტი.

2009-2012 წ. კომპანია “ვერდიქტი”  საარბიტრაჟო პალატის თავმჯდომარე.

1999-2009 წ. ფოთის საქალაქო სასამართლო – სხდომის მდივანი, მოსამართლის თანაშემწე.

ლექსო თოდუა
მერის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 04.10.1983
დაბადების ადგილი: ქალაქი ხობი
ოჯახური მდგომარეობა:მეუღლე და ერთი შვილი
ტელეფონი: (0493) 22 21 00
ელ.ფოსტა: l.todua@poti.gov.ge

განათლება

2000-2004 წწ სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტზე, სპეციალობა – სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვა. დასრულების შემდგომ მიენიჭა – ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, სახელმწიფო მართვის მოხელის კვალიფიკაცია;

2005-2007 წწ სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე, სპეციალობა – სამრეწველო წარმოების ეკონომიკა და მართვა. დასრულების შემდგომ მიენიჭა – ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

ტრენინგები და კურსები

2006 წ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საგადასახადო პოლიტიკა საქართველოში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში;

2006 წ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, ინვესტიციები და საინვესტიციო აქტივობის ამაღლების გზები საქართველოში;

2018 წ – სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ევროკავშირ–საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესახებ;

2018-2019 წწ – კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), სამოქალაქო ლიდერობა; რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები;

2019 წ – საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია (პოლონეთი – ვარშავა), პოლონეთში გატარებული საბიუჯეტო სისტემის რეფორმისა და სამოქალაქო ბიუჯეტირების გაცნობა და გაზიარება;

2020 წ – საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდი (უკრაინა – პოლტავა), პარტიციპაციის პრაქტიკოსების IV საერთაშორისო ფორუმი;

2021 წ – პოლონეთის ფონდებისა და რეგიონალური პოლიტიკის განვითარების სამინისტრო (პოლონეთი – ვარშავა, გდანსკი), საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და მეწარმეობის განვითარება;

2022 წ – ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (USAID GGI) პროექტი „კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარება და საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება“, კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების გაძლიერება;

სამუშაო გამოცდილება

2005-2006 წწ ეკავა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის თანამდებობა;

2006-2007 წწ ეკავა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს, აპარატის საორგანიზაციო სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობა, ასევე შეთავსებით ასრულებდა მოლარე-ბუღალტერის ფუნქცია-მოვალეობებს;

2007-2010 წწ ეკავა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს დაცვის ინსპექციის ფინანსური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობა; ასევე ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო, სახელმწიფო შესყიდვებისა და სამეურნეო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის თანამდებობა;

2010 წელს ეკავა შპს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში სხვადასხვა თანამდებობა, კერძოდ: ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის ფინანსური დეპარტამენტის მენეჯერი; შესყიდვების და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს უფროსი; შესყიდვების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

2011-2012 წწ ეკავა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ეკონომიკური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის (შესყიდვების კოორდინატორი) თანამდებობა;

2012-2019 წწ ეკავა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS“-ში სხვადასხვა თანამდებობა, კერძოდ: ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი/დირექტორის მოადგილე; ადმინისტრაციულ საკითხთა და მიმდინარე პროექტების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექხის ზედამხედველი;

2015-2016 წწ მუშაობდა ქ. თბილისის მერიის ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსის თანამდებობა, ასევე შეთავსებით ასრულებდა სააგენტოს დირექტორის მოადგილეს ფუნქცია-მოვალეობებს;

2017 წელს იყო შპს „ანაკლია 2017“-ის დირექტორი;

2014-2019 წლებში ეწეოდა სხვადასხვა ეკონომიკურ საქმიანობას.

2019 წლის ივნისიდან სექტემბრამდე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი.

2019 წლის სექტემბრიდან 2022 წლის 23 მაისის ჩათვლით  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი.

2022 წლის 23 მაისიდან დღემდე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.

მამუკა პაპასკირი
მერის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 02.11.1962.
დაბადების ადგილი: ქალაქი სენაკი
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.
ტელეფონი: (0493) 22 16 24
ელ.ფოსტა: mamuka.papaskiri@poti.gov.ge

განათლება

1979 – 1989 წწ –  ქ.დონის-როსტოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი;

ტრენინგები და კურსები

01.02.2003 წ – ქ.თბილისი, საქართველოს იუსტიციის საბჭო, პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა;

24.01-04.02.2005 წ – ა.შ.შ  ქ. ჰიუსტონი, ქ. მაკკალენი, სწავლება საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვის საკითხებზე;

19.11 – 23.11.2008 წ  -თურქეთის რესპუბლიკა, ქ. ანკარა, თვითმკვლელ ტერორისტთა წინააღმდეგ ბრძოლა;

01.12 – 05.12.2008 წ – თურქეთის რესპუბლიკა, ქ. ანკარა, უსაფრთხოების დაცვის კურსი;

17.01 – 21.01.20011 წ- ქ.თბილისი, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, სახელმწიფო შესყიდვების შესწავლა;

05.12.2011 წ – სამოქალაქო განვითარების და ინტეგრაციის ცენტრი.

სამუშაო გამოცდილება

1989 წ  ივლისი – 1990 წ  ივლისი ქ. ფოთის მეთევზეთა კოლმეურნეობა ,,კოლხეთი”, იურისტ – კონსულტანტი;

1990 წ  ივლისი – 1993 წ  დეკემბერი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სამსახურები;

1993 წ ივლისი – 2002 წ  ოქტომბერი –  ქ. ფოთის რეგიონული ტრასნპორტის პროკურატურა, უფროსი გამომძიებელი;

2002 წ. ოქტომბერი – 2003 წ. თებერვალი ქ.ფოთის რეგიონული სამხედრო პროკურატურა, პროკურორის მოადგილე;

2003 წ.თებერვალი – 2004 წ. აგვისტო ქ.ფოთის პროკურატურა, ქალაქის პროკურორი;

2004 წ. სექტემბერი – 2005 წ. აპრილი შსს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სასაზღვრო

სამიგრიაციო კონტროლის განყოფილება ,,სარფი”_ს უფროსი;

2005 წ. აპრილი – 2009 წ. მაისი შსს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის საგამოძიებო – ოპერატიული და დაზვერვის განყოფილების უფროსი;

2010 წ. ოქტომბერი – 2011 წ.  თებერვალი სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” წევრი;

2011 წ. 17 იანვრიდან –  2017 წ. 13 ნოემბრამდე სსიპ ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური”, დირექტორის მოადგილე.

2017 წ. 13 ნოემბრიდან – 2018 წ. 01 ნოემბრამდე  ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.

2018 წ. 01 ნოემბრიდან დღემდე  ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის  მოადგილე.

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2022. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

Sikiş
Türk Porno
eşya depolama
Translate »