სიახლეები

მერის მოადგილეები

დავით კვიციანი
მერის პირველი მოადგილე

დაბადების თარიღი: 01.10.1977
დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი  შვილი
ტელეფონი: (0493) 22 07 11
ელ.ფოსტა: davit.kvitsiani@poti.gov.ge

განათლება

1994-1999  თბილისის  ჰუმანიტარული ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა- სამართალმცოდნე

მიღებული სერთიფიკატები

2000წ – სამოსამართლო სწავლების ცენტრი, მოსამართლის თანაშემწის ტესტური გამოცდა.

2003წ – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო,  პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.

2005წ  – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია.

2013წ  – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო,მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია.

სამუშაო გამოცდილება

2021 წლის 6 დეკემბრიდან ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

2021 წლის 13 აპრილი-2021 წლის 2 დეკემბერი -იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.

2020 წლის 1 ივნისი -2021წლის 12 აპრილი – ფრაქცია “ქართული ოცნების” თავმჯდომარის მოადგილე.

2017 -2021წ.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ცენტრის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატი.

2015-2021 წ. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია, საკონკურსო კომისიის მოწვეული წევრი.

2015 -2018 წ. ა(ა)იპ „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი“  დირექტორი.

2013-2015 წ. ა(ა)იპ „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი“ შესყიდვების მენეჯერი;

2009-2020წ. კერძო საადვოკატო საქმიანობა.

2012-2020 წ.შპს „მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია“   იურისტი.

2011-2016 წ. სსიპ “საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური”  შესყიდვების კოორდინატორი.

2011-2013 წ. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია, მოწვეული მთავარი სპეციალისტი.

2011-2012 წ. შპს „სითი გრუპ დეველოპმენტ“ იურისტი.

2009-2012 წ. კომპანია “ვერდიქტი”  საარბიტრაჟო პალატის თავმჯდომარე.

1999-2009 წ. ფოთის საქალაქო სასამართლო – სხდომის მდივანი, მოსამართლის თანაშემწე.

ლექსო თოდუა
მერის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 04.10.1983
დაბადების ადგილი: ქალაქი ხობი
ოჯახური მდგომარეობა:მეუღლე და ერთი შვილი
ტელეფონი: (0493) 22 21 00
ელ.ფოსტა: l.todua@poti.gov.ge

განათლება

2000-2004 წწ სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტზე, სპეციალობა – სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვა. დასრულების შემდგომ მიენიჭა – ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, სახელმწიფო მართვის მოხელის კვალიფიკაცია;

2005-2007 წწ სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე, სპეციალობა – სამრეწველო წარმოების ეკონომიკა და მართვა. დასრულების შემდგომ მიენიჭა – ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

2022 წლიდან – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორანტურა;

ტრენინგები და კურსები

2006 წ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საგადასახადო პოლიტიკა საქართველოში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში;

2006 წ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, ინვესტიციები და საინვესტიციო აქტივობის ამაღლების გზები საქართველოში;

2018 წ – სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ევროკავშირ–საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესახებ;

2018-2019 წწ – კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), სამოქალაქო ლიდერობა; რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები;

2019 წ – საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია (პოლონეთი – ვარშავა), პოლონეთში გატარებული საბიუჯეტო სისტემის რეფორმისა და სამოქალაქო ბიუჯეტირების გაცნობა და გაზიარება;

2020 წ – საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდი (უკრაინა – პოლტავა), პარტიციპაციის პრაქტიკოსების IV საერთაშორისო ფორუმი;

2021 წ – პოლონეთის ფონდებისა და რეგიონალური პოლიტიკის განვითარების სამინისტრო (პოლონეთი – ვარშავა, გდანსკი), საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და მეწარმეობის განვითარება;

2022 წ – ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (USAID GGI) პროექტი „კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარება და საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება“, კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების გაძლიერება;

სამუშაო გამოცდილება

2005-2006 წწ ეკავა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის თანამდებობა;

2006-2007 წწ ეკავა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს, აპარატის საორგანიზაციო სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობა, ასევე შეთავსებით ასრულებდა მოლარე-ბუღალტერის ფუნქცია-მოვალეობებს;

2007-2010 წწ ეკავა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს დაცვის ინსპექციის ფინანსური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობა; ასევე ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო, სახელმწიფო შესყიდვებისა და სამეურნეო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის თანამდებობა;

2010 წელს ეკავა შპს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში სხვადასხვა თანამდებობა, კერძოდ: ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის ფინანსური დეპარტამენტის მენეჯერი; შესყიდვების და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს უფროსი; შესყიდვების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

2011-2012 წწ ეკავა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ეკონომიკური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის (შესყიდვების კოორდინატორი) თანამდებობა;

2012-2019 წწ ეკავა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS“-ში სხვადასხვა თანამდებობა, კერძოდ: ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი/დირექტორის მოადგილე; ადმინისტრაციულ საკითხთა და მიმდინარე პროექტების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექხის ზედამხედველი;

2015-2016 წწ მუშაობდა ქ. თბილისის მერიის ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსის თანამდებობა, ასევე შეთავსებით ასრულებდა სააგენტოს დირექტორის მოადგილეს ფუნქცია-მოვალეობებს;

2017 წელს იყო შპს „ანაკლია 2017“-ის დირექტორი;

2014-2019 წლებში ეწეოდა სხვადასხვა ეკონომიკურ საქმიანობას.

2019 წლის ივნისიდან სექტემბრამდე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი.

2019 წლის სექტემბრიდან 2022 წლის 23 მაისის ჩათვლით  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი.

2022 წლის 23 მაისიდან დღემდე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.

მამუკა პაპასკირი
მერის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 02.11.1962.
დაბადების ადგილი: ქალაქი სენაკი
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.
ტელეფონი: (0493) 22 16 24
ელ.ფოსტა: mamuka.papaskiri@poti.gov.ge

განათლება

1979 – 1989 წწ –  ქ.დონის-როსტოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი;

ტრენინგები და კურსები

01.02.2003 წ – ქ.თბილისი, საქართველოს იუსტიციის საბჭო, პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა;

24.01-04.02.2005 წ – ა.შ.შ  ქ. ჰიუსტონი, ქ. მაკკალენი, სწავლება საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვის საკითხებზე;

19.11 – 23.11.2008 წ  -თურქეთის რესპუბლიკა, ქ. ანკარა, თვითმკვლელ ტერორისტთა წინააღმდეგ ბრძოლა;

01.12 – 05.12.2008 წ – თურქეთის რესპუბლიკა, ქ. ანკარა, უსაფრთხოების დაცვის კურსი;

17.01 – 21.01.20011 წ- ქ.თბილისი, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, სახელმწიფო შესყიდვების შესწავლა;

05.12.2011 წ – სამოქალაქო განვითარების და ინტეგრაციის ცენტრი.

სამუშაო გამოცდილება

1989 წ  ივლისი – 1990 წ  ივლისი ქ. ფოთის მეთევზეთა კოლმეურნეობა ,,კოლხეთი”, იურისტ – კონსულტანტი;

1990 წ  ივლისი – 1993 წ  დეკემბერი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სამსახურები;

1993 წ ივლისი – 2002 წ  ოქტომბერი –  ქ. ფოთის რეგიონული ტრასნპორტის პროკურატურა, უფროსი გამომძიებელი;

2002 წ. ოქტომბერი – 2003 წ. თებერვალი ქ.ფოთის რეგიონული სამხედრო პროკურატურა, პროკურორის მოადგილე;

2003 წ.თებერვალი – 2004 წ. აგვისტო ქ.ფოთის პროკურატურა, ქალაქის პროკურორი;

2004 წ. სექტემბერი – 2005 წ. აპრილი შსს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სასაზღვრო

სამიგრიაციო კონტროლის განყოფილება ,,სარფი”_ს უფროსი;

2005 წ. აპრილი – 2009 წ. მაისი შსს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის საგამოძიებო – ოპერატიული და დაზვერვის განყოფილების უფროსი;

2010 წ. ოქტომბერი – 2011 წ.  თებერვალი სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” წევრი;

2011 წ. 17 იანვრიდან –  2017 წ. 13 ნოემბრამდე სსიპ ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური”, დირექტორის მოადგილე.

2017 წ. 13 ნოემბრიდან – 2018 წ. 01 ნოემბრამდე  ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.

2018 წ. 01 ნოემბრიდან დღემდე  ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის  მოადგილე.

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

Deneme bonusu veren siteler
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
Translate »
Skip to content