Buca escort
İzmir escort
hd porno
porno
eşya depolama
istanbul evden eve nakliye

მოსაკრებლები, საფასურები, ტარიფები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის დადგენილება N9/12


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, ოდენობის განსაზღვრის, შესაბამისი ინსტრუქციის და ქვითრის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015 წლის 29 ივლისის დადგენილება N18/24

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 მარტის დადგენილება N8/8

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის დადგენილება N5/2

მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის,
საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი
საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ  საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის დადგენილება N669

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 7 ივლისის დადგენილება N14/18

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქირის საფასურის და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის  შესახებ  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის დადგენილება N21/58

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 7 ივლისის  დადგენილება N14/19

 

 

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2022. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

mecidiyeköy escort mecidiyeköy escort etiler escort etiler escort taksim escort beşiktaş escort şişli escort bakırköy escort ataköy escort şirinevler escort avcılar escort esenyurt escort bahçeşehir escort istanbul escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort
Translate »
Skip to content