საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის რეესტრი

საკრებულო

Nმოთხოვნის ნომერითარიღიშინაარსიმოთხოვნის განხილვის შედეგიპასუხის გაცემის თარიღიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
2021 წელი
1. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო08/8-35105.01.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210252
25.01.2021ეკატერინე ფაჩულია
2. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო09/8-35820.01.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210495
18.02.2021ეკატერინე ფაჩულია
3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური000075/1820.01.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210224
22.01.2021ეკატერინე ფაჩულია
4. კავშირი საქართ ველოს ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია____________საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210325
02.02.2021ეკატერინე ფაჩულია
5. ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი 02/01/2129.01.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გაიგზავნა წერილი
43-43210331
02.02.2021ეკატერინე ფაჩულია
6. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო03-699629.01.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210484
17.02.2021ეკატერინე ფაჩულია
7. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო09/8-36402.03.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210691
10.03.2021ეკატერინე ფაჩულია
8. სტუდია მონიტორი____________23.03.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210831
24.03.2021ეკატერინე ფაჩულია
9. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირიგ/1105.04.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210984
08.04.2021ეკატერინე ფაჩულია
10. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი გ/02913.05.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211412
21.05.2021ეკატერინე ფაჩულია
11. სალომე კვირიკაშვილიCA004121288493914.05.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211411
21.05.2021ეკატერინე ფაჩულია
12. კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი სოხუმიგ/3617.05.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211455
25.05.2021ეკატერინე ფაჩულია
13. საქართველოს პარლამენტი4851/3-92/2125.05.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211532
02.06.2021ეკატერინე ფაჩულია
14. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო(ჟვანიას სკოლა)MES221000057458515.06.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211691
18.06.2021ეკატერინე ფაჩულია
15. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურიSIS1210001643512.07.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211963
15.07.2021ეკატერინე ფაჩულია
16. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება007/2130.08.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43212452
02.09.2021ეკატერინე ფაჩულია
17. ინფორმაციის თავისუფლების განითარების ინსტიტუტიFOI-09/21-10222.09.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43212742
01.10.2021ეკატერინე ფაჩულია
18. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიFOI11/21-10109.10.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43213224
18.11.2021ეკატერინე ფაჩულია
19. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი00000304826.11.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43213351
01.12.2021ეკატერინე ფაჩულია
20. ინგა გვასალია____________________________საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432135623
22.03.2021ეკატერინე ფაჩულია
21.საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაგ-04/284-2120.12.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432135624
22.12.2021ეკატერინე ფაჩულია
22. საქართველოს ეროვნული არქივი57/12613121.12.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432135621
22.12.2021ეკატერინე ფაჩულია
23. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო04-0011523629.12.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43213634
29.12.2021ეკატერინე ფაჩულია
2022 წელი
1. საჯარო სამსახურის ბიუროგ1810.01.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43220116
11.01.2022ეკატერინე ფაჩულია
2. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაგ-04/148-2221.01.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43220321
01.02.2022ეკატერინე ფაჩულია
3. საქართველოს პარლამენტი1348/3-12/2215.02.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43220463
15.02.2022ეკატერინე ფაჩულია
4. საქართველოს მედეა-კლუბიGAS-05/02/202217.02.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43220562
25.02.2022ეკატერინე ფაჩულია
5. საქართველოს პარლამენტი2761/4-9/2228.03.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432208814
29.03.2022ეკატერინე ფაჩულია
6. სალომე კვირიკაშვილიCA004122220902205.04.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221023
12.04.2022ეკატერინე ფაჩულია
7. ნინო ბარკალაია___________________28.04.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221182
28.04.2022ეკატერინე ფაჩულია
8. ნატო მირზაშვილი ___________________10.05.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221316
11.05.2022ე.კატერინე ფაჩულია
9. ლევან შენგელია___________________11.05.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221314
11.05.2022ეკატერიენე ფაჩულია
10. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო03-768011.05.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221366
16.05.2022ეკატერინე ფაჩულია
11. საქართველოს პარლამენტი5116/3-26/2207.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221651
14.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
12. საქართველოს პროკურატურა13/23-3653414.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221663
15.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
13. საქართველოს პროკურატურა13/23-3654314.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221662
15.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
14. საქართველოს პროკურატურა13/23-3722116.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221688
17.06/2022ეკატერინე ფაჩულია
15. საქართველოს პროკურატურა13/23-3723816.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432216810
17.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
16. საქართველოს პროკურატურა13/23-3800920.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432217110
20.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
17. საქართველოს პროკურატურა13/23-3885923.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432217510
24.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
18. საქართველოს პარლამენტი6710/4-1/2222.07.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222034
22.07.2022ეკატერინე ფაჩულია
19. მართა მხეიძე________________03.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222205
09.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
20. საქართველო ევროპულ ოჯახში________________10.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222241
12.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
21. გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ''აი ფაქტი"________________11.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222294
17.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
22. შორენა მირცხულავა________________12.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
19.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
23. ბესიკ დონაძეCA004122719723515.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222293
17.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
24. შორენა მირცხულავაCA004122729443517.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
19.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
25. საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო01/259330.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222495
06.09.2022ეკატერინე ფაჩულია
26. სალომე კვირიკაშვილიCA004122819313106.09.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222573
14.09.2022ეკატერინე ფაჩულია
27. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო____________________26.09.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
12-43222778-43
04.10.2022ეკატერინე ფაჩულია
28. გელა მთივლიშვილიCA004122964803606.10.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222864
13.10.2022ეკატერინე ფაჩულია
29. ირინე კიკნაძეCA004122988444213.10.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222924
19.10.2022ეკატერინე ფაჩულია
30. საქართველოს პარლამენტი10749/1-6/2207.11.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43223184
14.11.2022ეკატერინე ფაჩულია
31. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიFOI11/22-26002.12.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43223432
09.12.2022ეკატერინე ფაჩულია
32. საქართველოს პარლამენტი11894/4-9/2208.12.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432234715
13.12.2022ეკატერინე ფაჩულია
33. საქართველოს პარლამენტი13796/1-6/2223.12.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43223603
26.12.2022ეკატერინე ფაჩულია
34. საქართველოს პარლამენტი13878/1-6/2223.12.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43223621
28.12.2022ეკატერინე ფაჩულია
35.საქართველოს პარლამენტი14537/1-6/2228.12.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43223625
28.12.2022ეკატერინე ფაჩულია

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2023. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

izmir escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
betexper betexper vdcasino
ankara escort bayan
sexo en la escuela videos German Homemade Rousse masseuse Lilly Ford baise sportive homme passionnément
dr kat van kirk full kylie jenner sex tape cameron diaz look alike porn
BahsineBahsine girişBahsine girişBahsine
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
Tarafbet
gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
Translate »
Skip to content