სიახლეები

საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის რეესტრი

საკრებულო

N საჯარო ინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირიმოთხოვნის ნომერითარიღიშინაარსიმოთხოვნის განხილვის შედეგიპასუხის გაცემის თარიღიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
2021 წელი
1. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო10/43210182-4318.01.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210252
25.01.2021ეკატერინე ფაჩულია
2. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო10/43210206-4320.01.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210495
18.02.2021ეკატერინე ფაჩულია
3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური07-432102010-4320.01.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210224
22.01.2021ეკატერინე ფაჩულია
4. კავშირი საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია10/43210296-4329.01.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210325
02.02.2021ეკატერინე ფაჩულია
5. ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი 10/43210297-4329.01.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გაიგზავნა წერილი
43-43210331
02.02.2021ეკატერინე ფაჩულია
6. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო10/43210392-4308.02.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210484
17.02.2021ეკატერინე ფაჩულია
7. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო10/43210631-4304.03.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210691
10.03.2021ეკატერინე ფაჩულია
8. სტუდია მონიტორი10/43210822-4323.03.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210831
24.03.2021ეკატერინე ფაჩულია
9. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი10/43210955-4305.04.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43210984
08.04.2021ეკატერინე ფაჩულია
10. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი 10/432113310-4313.05.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211412
21.05.2021ეკატერინე ფაჩულია
11. სალომე კვირიკაშვილი10-43211341-4314.05.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211411
21.05.2021ეკატერინე ფაჩულია
12. კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი სოხუმი10/43211375-4317.05.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211455
25.05.2021ეკატერინე ფაჩულია
13. საქართველოს პარლამენტი12-432114511-4325.05.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211532
02.06.2021ეკატერინე ფაჩულია
14. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო(ჟვანიას სკოლა)10-43211672-4316.06.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211691
18.06.2021ეკატერინე ფაჩულია
15. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური10-43211943-4313.07.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43211963
15.07.2021ეკატერინე ფაჩულია
16. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება10/43212425-4330.08.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43212452
02.09.2021ეკატერინე ფაჩულია
17. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი10/432126710-4324.09.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43212742
01.10.2021ეკატერინე ფაჩულია
18. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი10/43213201-4316.11.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43213224
18.11.2021ეკატერინე ფაჩულია
19. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი12-43213301-4326.11.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43213351
01.12.2021ეკატერინე ფაჩულია
20. ინგა გვასალია19/43213545-4320.12.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432135623
22.03.2021ეკატერინე ფაჩულია
21.საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია10/43213557-4321.12.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432135624
22.12.2021ეკატერინე ფაჩულია
22. საქართველოს ეროვნული არქივი10-43213558-4321.12.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432135621
22.12.2021ეკატერინე ფაჩულია
23. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო04-43213633-4329.12.2021საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43213634
29.12.2021ეკატერინე ფაჩულია
2022 წელი
1. საჯარო სამსახურის ბიურო21-43220111-4311.01.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43220116
11.01.2022ეკატერინე ფაჩულია
2. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია10/432202611-4326.01.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43220321
01.02.2022ეკატერინე ფაჩულია
3. საქართველოს პარლამენტი07-43220462-4315.02.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43220463
15.02.2022ეკატერინე ფაჩულია
4. საქართველოს მედეა-კლუბი
10/43220523-4321.02.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43220562
25.02.2022ეკატერინე ფაჩულია
5. საქართველოს პარლამენტი
06-43220875-4328.03.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432208814
29.03.2022ეკატერინე ფაჩულია
6. სალომე კვირიკაშვილი19-43220953-4305.04.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221023
12.04.2022ეკატერინე ფაჩულია
7. ნინო ბარკალაია19/43221181-4328.04.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221182
28.04.2022ეკატერინე ფაჩულია
8. ნატო მირზაშვილი 19/43221311-4311.05.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221316
11.05.2022ე.კატერინე ფაჩულია
9. ლევან შენგელია19/43221313-4311.05.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221314
11.05.2022ეკატერიენე ფაჩულია
10. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო10/43221333-4313.05.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221366
16.05.2022ეკატერინე ფაჩულია
11. საქართველოს პარლამენტი02-43221591-4308.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221651
14.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
12. საქართველოს პროკურატურა04-43221658-4314.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221663
15.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
13. საქართველოს პროკურატურა04-43221659-4314.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221662
15.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
14. საქართველოს პროკურატურა09-43221682-4317.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43221688
17.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
15. საქართველოს პროკურატურა09-43221683-4317.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432216810
17.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
16. საქართველოს პროკურატურა09-43221717-4320.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222241
20.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
17. საქართველოს პროკურატურა09-43221743-4323.06.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432217510
24.06.2022ეკატერინე ფაჩულია
18.საქართველოს პარლამენტი02-43222032-4322.07.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222034
22.07.2022ეკატერინე ფაჩულია
19.მართა მხეიძე19/43222161-4304.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222205
09.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
20. საქართველო ევროპულ ოჯახში10/43222221-4310.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222241
12.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
21. გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ''აი ფაქტი''10/43222235-4311.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222294
17.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
22. შორენა მირცხულავა19/43222242-4312.08.2022ინფორმაციის გამოთხოვა მოქალაქემ მიიღო ზეპირი განმარტება12.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
23. ბესიკ დონაძე19-43222274-4315.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222293
17.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
24.შორენა მირცხულავა19-43222291-4317.08.2022 ინფორმაციის გამოთხოვამოქალაქემ მიიღო ზეპირი განმარტება
17.08.2022ეკატერინე ფაჩულია
25. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო04-43222423-4330.08.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222495
06.09.2022ეკატერინე ფაჩულია
26. სალომე კვირიკაშვილი19-43222501-4307,09,2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222573
14.09.2022ეკატერინე ფაჩულია
27. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო10/43222721-4329.09.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
12-43222778-43
04.10.2022ეკატერინე ფაჩულია
28. გელა მთივლიშვილი19-43222801-4307.10.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222864
13.10.2022ეკატერინე ფაჩულია
29. ირინე კიკნაძე19-43222862-4313.10.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43222924
19.10.2022ეკატერინე ფაჩულია
30. საქართველოს პარლამენტი02-43223115-4307.11.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43223184
14.11.2022ეკატერინე ფაჩულია
31. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი10/43223393-4305.12.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43223432
09.12.2022ეკატერინე ფაჩულია
32.საქართველოს პარლამენტი02-43223421-4308.12.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-432234715
13.12.2022ეკატერინე ფაჩულია
33.საქართველოს პარლამენტი02-432235717-4323.12.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43223603
26.12.2022ეკატერინე ფაჩულია
34. საქართველოს პარლამენტი02-432235721-4323.12.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43230188
28.12.2022ეკატერინე ფაჩულია
35. საქართველოს პარლამენტი03-43223623-4328.12.2022საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი 43-4322362528.12.2022ეკატერინე ფაჩულია
2023 წელი
1.ააიპ" ხალხის ხელისუფლება-სახალხო სამართალი"10/43230138-4313.01.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43230188
18.01.2023ეკატერინე ფაჩულია
2.საერთაშორისო გამჭირვალობა-საქართველო10/43230743-4315.03.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43231036
13.04.2023ეკატერინე ფაჩულია
3.გელა მთივლიშვილი19-43230791-4320.03.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43230831
24.03.2023ეკატერინე ფაჩულია
4.გელა მთივლიშვილი19-43230796-4320.03.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43230822
23.03.2023ეკატერინე ფაჩულია
5.ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ირაკლი ნადირაძე
14-43230813-4322.03.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43230886
29.03.2023ეკატერინე ფაჩულია
6.გიორგი ბატონისაშვილი10-43231018-4311.04.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43231081
18.04.2023ეკატერინე ფაჩულია
7.საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო10/43231095-4319.04.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43231142
24.04.2023ეკატერინე ფაჩულია
8.თამარ რუბაშვილი19/43231096-4319.04.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43231101
20.04.2023ეკატერინე ფაჩულია
9.დავით ლოგუა19/43231183-4328.04.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43231185
28.04.2023ეკატერინე ფაჩულია
10.საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი
ლევან ხინთიბიძე
10/43231216-4301.05.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43231233
03.05.2023ეკატერინე ფაჩულია
11.ლევან ხინთიბიძე19/43231285-4308.05.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43231287
08.05.2023ეკატერინე ფაჩულია
12.ლევან ხინთიბიძე19/43231301-4310.05.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა
გაიგზავნა წერილი
43-43231302
10.05.2023ეკატერინე ფაჩულია
13.საქართველოს პარლამენტის წევრი
ქეთევან თურაზაშვილი
02-43231311-4311.05.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი
43-43231392
19.05.2023ეკატერინე ფაჩულია
14.ლევან ხინთიბიძე10/43231394-4319.05.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი 43-43231457
25.05.2023ეკატერინე ფაჩულია
15.ჯონი კვინიკაძე19/43231591-4308.06.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი 43-4323160409.06.2023ეკატერინე ფაჩულია
16.ლაშა ანაკიძე19/43231704-4319.06.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი43-4323170819.06.2023ეკატერინე ფაჩულია
17. გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე ნინო წილოსანი02-43231782-4327.06.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი 43-4323184703.07.2023ეკატერინე ფაჩულია
18. მოქალაქე ლევან პაპავა19/43231871-4306.07.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი 43-43231886 07.07.2023ეკატერინე ფაჩულია
19.გელა მთივლიშვილი10-43232551-4312.09.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გაიგზავნა წერილი 43-43232611018.09.2023ეკატერინე ფაჩულია
20.სალომე კვირიკაშვილი19-43233453-4311.12.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი 43-4323348514.12.2023ეკატერინე ფაჩულია
21.გელა მთივლიშვილი19-43233551-4321.12.2023საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაგაიგზავნა წერილი43-4323356622.12.20232ეკატერინე ფაჩულია

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

girne casino giriş
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
Esenyurt escort
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
Translate »
Skip to content