სიახლეები

დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა

პროგრამის მართვა

საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანის ჯანმრთელობასა და სოციალურ დაცვაზე.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია განახორციელოს ღონისძიებები სოციალური დახმარებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით.

დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვები საჭიროებენ სპეციფიკურ მოვლას და კვებას რაც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული.

ამდენად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების მატერიალური დახმარების მიზნით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა შესაბამისი პროგრამა.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვს (შემდგომში – ბავშვი) ფინანსური დახმარება გაეწევა  თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

მშობელი ან/ კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1.მშობლის ან/ კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი და უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ განცხადება შემოაქვს კანონიერ წარმომადგენელს);

2.იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით), თუ ბენეფიციარი იძულებით გადაადგილებული პირია (აღნიშნული დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში საინფორმაციო ბარათი იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან არ არის საჭირო);

3.ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №100, ბენეფიციარის დიაგნოზის (დიაბეტი) მითითებით;

4.დიაბეტით დაავადებული ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

5.საინფორმაციო ბარათი ბენეფიციარის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

რეგისტრაციის შესახებ, იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან;

6.დიაბეტით დაავადებული ბავშვის მშობელის/კანონიერი წარმომადგენელის  საბანკო ანგარიშის ნომერი.

დახმარება გაეწევა დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვებს, რომლებიც  განცხადების შეტანის მომენტისთვის მინიმუმ ბოლო 6 თვე რეგისტრირებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურში.

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, განსაზღვრულ მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე.

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2023. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

eseranaokulu.com
izmir escort
onwin giriş
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
sexo en la escuela videos German Homemade Rousse masseuse Lilly Ford baise sportive homme passionnément
dr kat van kirk full kylie jenner sex tape cameron diaz look alike porn
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
Tarafbet
izmir escort
turkbet
deneme bonusu veren siteler
kıbrıs gece hayatı lipstick night club
Translate »
Skip to content