სიახლეები

სოციალურად დაუცველი და საჭიროების მქონე მოსწავლეების სასკოლო ნივთებით უზრუნველყოფა დაფინანსება

პროგრამის მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და განათლების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას, განვითარებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას.

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები საჭიროების მქონე I-VI კლასის მოსწავლეები, მათ შორის სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვები. სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მიერ.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სასკოლო ნივთების, მათ შორის სასკოლო ჩანთა, პენალი, რვეულები, სახატავი რვეული, კალამი და ფერადი ფანქრები, წებო, ფერადი ფურცლები, მაკრატელი, სახაზავი, საღებავი, გუაში და ფუნჯი, პლასტილინი და საძერწი დაფა, სამაგიდო თამაში – ჭადრაკი და სხვა.

პროგრამის მართვა: ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, არასრულწლოვანი პირის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება ან მესამე პირების მიერ განხორციელებული შეტყობინება (მათ შორის ანონიმური ზარი).

გადაწყვეტილების მისაღებად ასევე წარმოსადგენია:

ა) პროგრამით მოსარგებლის, ბავშვის მშობლის, კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლები, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი და რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (აუცილებლობის შემთხვევაში);

ბ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (საჭიროების შემთხვევაში);

გ) მეწარმე/იურიდიული პირის მიერ გაცემული ინვოისი, თითოეულ ბავშვზე არაუმეტეს 100 ლარისა; http://www.matsne.gov.ge 19002002035111016573

დ) სხვა დამატებითი დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, აღნიშნული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სასკოლო ნივთებით დახმარება, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეიძლება გაეწიოთ არაუმეტეს 100 (ასი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ერთხელ, თითოეულ ბავშვზე; ანგარიშსწორება განხორციელდება განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ ინვოისში მითითებული მეწარმე/ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვით. თანხები გამოიყოფა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების (ბრძანება გამოიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკის დასკვნის შესაბამისად) საფუძველზე.

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2023. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

eseranaokulu.com
izmir escort
onwin giriş
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
sexo en la escuela videos German Homemade Rousse masseuse Lilly Ford baise sportive homme passionnément
dr kat van kirk full kylie jenner sex tape cameron diaz look alike porn
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
Tarafbet
izmir escort
turkbet
deneme bonusu veren siteler
kıbrıs gece hayatı lipstick night club
Translate »
Skip to content