სიახლეები

მერია

Nინფორმაციის მოთხოვნის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირიანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
103.01.2019საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირიინფორმაცია კონკურსების და სარეზერვო ფონდის შესახებ, აუდიტის დასკვნები16.01.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
216.01.2019საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიუსახლკარო პირთა მონაცემთა ბაზა, უფასო სასადილოს პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა22.01.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
322.01.2019საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიშშმ სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული ელემენტების გათვალისწინება მშენებლობის დროს 30.01 2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
423.01.2019საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია 2019 წელს ახალი წლისა და საშობაო ღონისძიებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ30.01.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
529.01.2019ინტერნეტ გამოცემა "ლაივპრესი"ინფორმაცია გაცემული პრემიების შესახებ05.02.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
614.02.2019საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების შესახებ25.02.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
718.02.2019ა(ა)იპ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციაინფორმაცია დაგეგმილი შესყიდვების შესახებ26.02.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
818.02.2019ინტერნეტ გამოცემა "ლაივპრესი"ინფორმაცია მერიის ბალანსზე არსებული ავტომობილების შესახებ 21.02.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
918.02.2019შპს პორტალი რეგიონიინფორმაცია 2018 წელს გაწეული წარმომადგენლობთი ხარჯების შესახებ04.03.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
1019.02.2019საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიინფორმაცია ბაგა-ბაღების შესახებ, შშმ პირთა ჩართულობა სააღმზრდელო პროცესში21.02.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
1125.02.2019მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველმყოფთა ასოციაცია2016-2019 წლებში გამწვანებისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების რაოდენობა და დასაქმებულები01.03.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
1225.02.2019საინფორმაციო ცენტრი TSpressინფორმაცია მალთაყვის სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობასთან დაკავშირებით07.03.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
1327.02.2019წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრიარასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემისრეფორმის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელება11.03.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
1401.03.2019საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს (ზუგდიდის ოფისი)აუდიტის დასკვნები11.03.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
1504.03.2019საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო (ზუგდიდის ოფისი)რელიგიურ დღესასწაულებზე, ეკლესია-მონასტრების მშენებლობაზე გაწეული ხარჯები06.03.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
1615.03.2019მოქალაქე ჯ.გ.აღმაშენებლის N14, 16, 21 სახლების რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით21.03.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
1718.03.2019საქართველოს პარლამენტის წევრი - სერგი კაპანაძე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა საშტატო ნუსხა26.03.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
1820.03.2019შპს პორტალი რეგიონისახელმწიფო აუდიტის დასკვნები21.03.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
1921.03.2019მოქალაქე ვ.ა.ინფორმაცია სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შესახებ28.02.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
2022.03.2019ტელეკომპანია მაესტროინფორმაცია გაცემული პრემიების, ჯილდოების, დანამატების შესახებ01.04.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
2128.03.2019პენსიონერთა კავშირი ბერბერა2018 წლის ბიუჯეტის შესრულება და 2019 წლის გეგმა01.04.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
2201.04.2019საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაინფორმაცია შშმ პირთა საჭოს არსებობის და ჩატარებული სხდომების შესახებ12.04.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
2301.04.2019ჟურნალისტები: ნინო აბდალაძე და მარიამ უგრეხელიძეაუტუსტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამებთან დაკავშირებით12.04.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
2402.04.2019მოქალაქე შ. ს.ინფორმაცია უფასო სასადილოს შესახებ10.04.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
2508.04.2019საერთაშორისო გამჭირვალო საქართველო (ზუგდიდის ოფისი)ინფორმაცია უფასო კვების პროგრამის შესახებ17.04.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
2616.04.2019ჟურნალისტი ნინო აბდალაძეინფორმაცია უფასო სასადილოსთან დაკავშირებით19.04.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
2723.04.2019ა(ა)იპ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა საოციაციაინფორმაცია დაგეგმილ შესყიდვებთან დაკავშირებით02.05.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
2830.04.2019მოქალაქე ე.გ.2018-2019 წწ სოციალური და ინფრასტრუქტურული განცხადებების ანალიზი10.05.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
2902.05.2019საქართველოს მედია-კლუბიინფორმაცია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების შესახებ14.05.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
3007.05.2019ქალაქ ფოთის მუნიციაპლიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "კოლხეთი" -ს წევრი მაია ჩხარტიშვილიმშვიდობის ქუჩა N13-ში მდებარე უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით08.05.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
3104.07.2019პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვისინფორმაცია ადაპტირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არსებობის შესახებ12.07.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
3210.07.2019ასოციაცია "თავისუფალი თაობა"ინფორმაცია სოციალური პროგრამების შესახებ 23.07.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
3315.07.2019პენსიონერთა კავშირი ბერბერაინფორმაცია კუნძულის უბნის რეაბილიტაციის შესახებ17.07.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
3419.07.2019საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო (ზუგდიდის ოფისი)ინფორმაცია შენობის შესახებ სადაც განთავსებულია მერია და საკრებულო23.07.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
352.09.2019ქალაქ თვილისის საკრებულოს წევრი ლევან ხაბეიშვილიინფორმაცია ავტომანქანების შესახებ11.09.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
3605.09.2019საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციაინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ18.09.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
3709.09.2019საქართველოს პარლამენტის წევრი სოფო კილაძე2015-2019 წლებში რამდენმა მოქალაქემ ისარგებლა ჯანმრთელობის და სოციალური პროგრმამებით13.09.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
3813.09.2019საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო (ზუგდიდის ოფისი)ინფორმაცია მრჩეველთა საბჭოს შესახებ25.09.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
3901.10.2019საზოგადოევრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი თეა აბსარიძეინფორმაცია წყლის ტარიფთან დაკავშირებით04.10.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
4003.10.2019საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი სალომე ელისბედაშვილიინფორმაცია ბიუჯეტის, პრემიების, პროექტების, აუდიტის დასკვნების შესახებ17.10.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
4111.10.2019ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიინფორმაცია ქირურგიული ოპერაციების დაფინანსებასთან დაკავშირებით21.10.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
4217.10.2019საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია მრჩეველთა საბჭოს შესახებ28.10.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
4324.10,2019ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტო - დავით მეტრეველიინფორმაცია მოქალაქის წერილთან დაკავშირებით29.10.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
4404.11.2019საქრთველოს პარლამენტის წევრი ხათუნა გოგორიშვილიინფორმაცია ა(ა)იპების შესახებ12.11.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
4505.11.2019მოქალაქე პ. ჯ.ინფორმაიცა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან დაკავშირებით14.11.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
4606.11.2019მოქალაქე მ.თ.კონო-თეატრის და ახალი პორტის მშენებლობის შესახებ15.11.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
4718.11.2019ა(ა)იპ საქართველოს ევროპული ოჯახირა თანამდებობაზე მუშაობს რუსუდან კაპანაძე19.11.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
4818.11.2019ა(ა)იპ საქართველოს ევროპული ინფორმაცია 2015-2019 წლებში პრემია-დანამატების შესახებ02.12.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
4918.12.2019ა(ა)იპ საქართველოს ევროპული ინფორმაცია 2018 წელს მერზე გაცემული პრემია დანამატების შესახებ02.12.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
5022.11.2019ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროშშმ პირთა მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები04.12.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
5125.11.2019სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციაინფორმაცია 2019 წლის ბიუჯეტში სოციალური უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ06.12.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
5203.12.2019ინტერნეტგამოცემა ლაივპრესიინფორმაცია ასი წლის და ზევით მქონე ადამიანების რაოდენობის შესახებ04.12.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
5323.12.2019საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ღონისძიებებში ჩართულობის შესახებ25.12.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
5423.12.2019ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების შესახებ27.12.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
5526.12.2019მოქალაქე ნ. ტ.თევზის გადამამუშავებელი საწარმოების რაოდენობის შესახებ31.12.2019ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
5608.01.2020საქართველოს სახალსო დამცველის აპარატიინფორმაცია მუნიციპალიტეტში ბავშვიანი ოჯახებისთვის სოციალური პროგრამების არსებობის შესახებ17.01.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
5717.01.2020მმართველობის მონიტორინგის ცენტრიინფორმაცია 2019 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ 21.01.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
5817.01.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს-ების შესახებ27.01.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
5922.01.2020მოქალაქე ლ. ქ. განცხადეებაინფორმაცია საერთო კრებების და პეტიციების შესახებ 28.01.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
6022.01.2020საქართვლოს პარლამენტის წევრი კობა ნაყოფიაინფორმაცია მერიაში დასაქმებულები, შრომითი ანაზღაურება, სამივლინებო ხარჯები,აუდიტორული შემოწმებების დასკვნების შესახებ10.02.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
6106.02.2020საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაინფორმაცია მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების საზღვარგარეთ მივლინების შესახებ10.02.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
6205.02.2020საქართველოს პარლამენტის წევრი ირაკლი აბესაძე ინფორმაცია მერიაში და ა(ა)იპ-ებში დასაქმებულთა შრომითი ანაზღაურების შესახებ13.02.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
6305.02.2020საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიინფორმაცია გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისის სამოქმედო გეგმის შესახებ17.02.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
6407.02.2020სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურიინფორმაცია დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ19.02.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
6507.02.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაწეული სარეკლამო ხარჯების შესახებ20.02.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
6607.02.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია მერიის მიერ შეძენილი საჩუქრების და გაწეული ხარჯების შესახებ20.02.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
6712.02.2020საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ24.02.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
6814.02.2020ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ბესიკ შენგელიაინფორმაცია ა(ა)იპ ების საშტატო ნუსხის, სამივლინებო ხარჯების შესახებ28.02.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
6925.02.2020პარლამენტის წევრი ზაზა გაბუნიაინფორმაცია უსახლკარო რეგისტრირებული პირების შესახებ 12.03.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
7026.02.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოიმ საწარმოთა ჩამონათვალი, რომელთა მიმართაც მოსახლეობას აქვს პრეტენზია12.03.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
7128.02.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია მამხილებელთა განცხადების რაოდენობის შესახებ02.03.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
7204.03.2020პარლამენტის წევრი ხათუნა გოგორიშვილიინფორმაცია ა(ა)იპ-ების და შპს-ების რაოდენობის შესახებ17.03.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
7305.03.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო მაკა შალაყმაძეინფორმაცია ძაღლების თავშესაფრის თაობაზე19.03.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
7404.03.2020პარლამენტის წევრი ხათუნა გოგორიშვილიინფორმაცია ა(ა)იპ-ების საშტატო ნუსხის შესახებ 17.03.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
7504.04.2020ი.ჩ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტიინფორმაცია მერიის საშტატო ნუსხის შესახებ 08.04.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
7622.04.2020იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"ინფორმაცია ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების შესახებ 30.04.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
7728.04.2020ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევითი ცენტრიინფორმაცია სანიაღვრე არხებისა და სატუმბი სადგურების მოვლა-პატრონობის ხარჯების შესახებ07.05.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
7806.05.2020ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევითი ცენტრიინფორმაცია STOPCOV ფონდში ჩარიცხული თანხების შესახებ13.05.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
7908.05.2020შპს კოლიერს ინტერნეიშენალ ჯორჯიაინფორმაცია მესამე და მეოთხე კლასის მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ19.05.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
8027.05.2020აი ფაქტიინფორმაცია ტაძრების დაფინანსების თაობაზე01.06.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
8127.05.2020მოქალაქე ი. ჩ.ინფორმაცია 2020 წლის მარტის თვეში მუნიციპალიტეეტში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების შესახებ04.06.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
8210.06.2020მოქალაქე რ.ა.ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა საერთო რიცხოვნობისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ ების შესახებ19.06.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
8312.06.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია ა(ა)იპ სოციალური მომსახურების ცენტრის საქმიანობის შესახებ17.06.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
8409.06.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ ების შესახებ17.06.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
8512.06.2020მოქალაქე რ. ა.მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში განხორციელებული ინსპექტირების შესახებ19.06.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
8615.06.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია ა(ა)იპ სოციალური მომსახურების ცენტრის საშტატო ნუსხისა და დასაქმებულთა ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ19.06.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
8712.06.2020მოქალაქე რ. ა.ინფორმაცია კორონა ვირუსის პერიოდში განხორციელებულისოციალური პროგრამების შესახებ19.06.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
8823.06.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია უფასო სასადილოს მომსახურების შესახებ25.06.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
8915.06.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების შესახებ25.06.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
9023.07.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია ეკლესიების დაფინანსების შესახებ13.07.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
9106.07.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია ა(ა)იპ-ების შემოსულობების შესახებ14.07.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
9217.08.2020საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია ჯავახიშვილის ქუჩაზე არსებული მდგომარეობის შესახებ24.08.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
9310.09.2020საზოგადოებრივი მაუწყებელიინფორმაცია ფოთის თეატრის რეაბილიტაციისთვის გამოცხადებული ტენდერების შესახებ 17.09.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
9409.09.2020ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტიინფორმაცია საჯარო მოხელეების ხელფასების ოდენობის და დანამატების შესახებ26.09.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
9511.09.2020მოქალაქე ე.ჯ.ინფორმაცია ახალი სატუმბი სადგურის მშენებლობის შესახებ18.09.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
9624.09.2020საქართველოს მედია კლუბიინფორმაცია მიმდინარე წელს შვებულებით ნასარგებლები საჯარო მოხელეების შესახებ07.10.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
9707.10.2020მოქალაქე თ. მ.ინფორმაცია მალთაყვის სანაპირო ზოლის პროექტის შესახებ18.10.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
9810.12.2020ფონდი "სოხუმი"ინფორმაცია უფაასო სასადილოს პროგრამის შესახებ20.12.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
9921.12.2020მოქალაქე ე. ჯ.ინფორმაცია ჯავახიშვილის ქუჩაზეჰაერის დაბინძურების ხარისხის შესახებ28.12.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
10018.01.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422101832-42
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია საჯარო მოხელეების პრემია-დანამატების შესახებ27.01.2020ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
10101.02.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/4221029124-42
ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრიინფორმაცია 2013 წლიდან განთავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ08.02.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
10201.02.2021
რეგისტრაციის ნომერი 08-4220342116-42
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიინფორმაცია პანდემიის პერიოდში შშმ პირებზე გაცემული დახმარებების შესახებ12.02.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
10302.02.2021
რეგისტრაციის ნომერი 08-4220342118-42
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიინფორმაცია ეკომიგრანტთა საკითხებზე10.02.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
10404.02.2021
რეგისტრაციის ნომერი 04-422102872-42
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიინფორმაცია გამწვანებაზე დახარჯული თანხების შესახებ13.02.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
10518.02.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422105357-42
საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების ცენტრიინფორმაცია შინმოვლის პროგრამის შესახებ27.02.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
10622.02.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/4221053164-42
სამოქალაქო მოძრაობა "ხალხისთვის"ინფორმაცია 2015-2020 წლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ 27.02.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
10722.02.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/4221061105-42
სამოქალაქო მოძრაობა "ხალხისთვის"ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული საპროექტო ორგანიზაციების შესახებ04.03.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
10826.02.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10-42210603-42
პარტნიორობა სოციალური კეთილდღეობისთვისინფორმაიცა მუნიციპალიტეტში არსებული შშმ პირების შესახებ06.03.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
10926.02.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10-42210621-42
მოქალაქე გ. კ.ინფორმაცია შშმ ბავშვების პროგრამების შესახებ09.03.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
11002.03.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/4221057114-42
მოქალაქე ხ.ჩ.ინფორმაცია ახალი ელექტრონული სერვისების შესახებ09.03.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
11110.03.2021
რეგისტრაციის ნომერი 422106998-03
მოქალაქე ი.ძ.ინფორმაცია ნაგავმზიდების შესახებ19.03.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
11212.03.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422107115-42
მოქალაქე კ. გ.ინფორმაცია ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის ოქმის შესახებ15.03.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
11315.03.2021
19/4221063143-42
მოქალაქე ხ. ჩ.ინფორმაიცა მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდების წყაროები16.03.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
11418.03.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10-42210771-42
მოქალაქე ნ. ბ.ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დანერგილი ახალი სერვისების შესახებ22.03.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
11524.03.2021
რეგისტრაციის ნომერი 422108361-42
სტუდია მონიტორიინფორმაცია მუნიციპალტიეტის ბიუჯეტი-შემოსულობების შესახებ31.03.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
11624.03.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/42210842-42
მოქალაქე ნ.მ.ინფორმაიცა პროფესიული განვითარების მიზნით მუნიციპალტიეტის მიერ გამოყოფილი თანხების შესახებ 30.03.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
11731.03.2021
რეგისტრაციის ნომერი 4221039152-42
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია პრივრივაიზებული ქონების ნუსხის შესახებ05.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
11831.03.2021
რეგისტრაციის ნომერი 4221039178-42
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია გამარტივებული შესყიდვების შესახებ 2020-2021 წლები12.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
11905.04.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422109579-42
მოქალაქე ლ. გ.ინფორმაცია ახალი ელექტრონული სერვისების შესახებ 06.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
12005.04.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422109580
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირიინფორმაცია 12.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
12108.04.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422109877-42
მოქალაქე ლ.გ.ინფორმაცია ახალი ელექტრონული სერვისების დოკუმენტის შესახებ12.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
12212.04.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/4221102121-42
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია ქალაქში არსებული თეზის გადამამუშავებელი ქარხნების შესახებ 20.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
12315.04.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422110577-42
მოქალაქე ნ. ნ.ინფორმაცია 2017 წლიდან გაცემული სამშენებლო ნებართვების ჩამონათვალის შესახებ 20.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
12415.04.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10-422110593-42
მოქალაქე ს.კ.ინფორმაცია 2020-2021 წლებში დაფინანსებული კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების შესახებ21.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
12517.04.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10-422110591-42
მოქალაქის პორტალიინფორმაცია რეგიული ღონისძიებების შესახებ23.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
12617.04.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422110995-42
მოქალაქე ნ.ნინფორმაცია ობიექტების სიისა და სამშენებლო ნებართვების შესახებ22.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
12719.04.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422110999-42
სტუდია მონიტორიინფორმაცია სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების შესახებ 29.04.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
12824.05.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422114431-42
მოქალაქე ნ.აინფორმაცია 2019-2020 წლებში გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 31.05.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
12914.05.2021
რეგისტრაციის ნომერი 06-422129218
მოქალაქე ს.კინფორმაცია მერიის საკუთრებაში რიცხული ავტომობილების შესახებ19.05.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
13013.05.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422113350-42
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირიინფორმაცია მერიის მიერ დამტკიცებული სტრატეგიების, დაფუძნებული ა(ა)პების და შპს შესახებ 20.05.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
13107.06.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422115989-42
ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრიარასასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და შენობა-ნაგებობების საკუთრების ფორმბების შესახებ 16.06.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
13223.05.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/42210859-42
მოქალაქე ნ.მინფორმაცია მერიის მიერ განხორციელებული ტრენინგების შესახებ 31.05.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
13307.06.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422115815-42
სტუდია მონიტორიინფორმაცია სასამართლო დავები მერიასა და სტადიონის მშენებარე კომპანიას შორის18.06.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
13404.06.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/4221158116-42
მოქალაქე ნ.მინფორმაცია მერიაში დასაქმებული სოც მუშაკების შესახებ08.06.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
13502.06.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/42211539-42
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპების შპსების ჩამონათვალი11.06.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
13611.06.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/42211628-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი თ.კინფორმაცია ფოთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეგისტრირებული ქონების შესახებ15.06.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
13709.06.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/42211609-42
მოქალაქე მ.მინფორმაცია 2021წლის იანვრიდან ივნისამდე გამოცხადებული ვაკანსიების შესახებ19.06.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
13816.06.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422116749-42
მოქალაქე ე.ქინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს ხელმარჯვე ოსტატებს სასამართლო დავების სესახებ 24.06.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
13915.06.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422116682-42
მოქალაქე ნ.წინფორმაცია შინმოვლის პროგრამის შესახებ22.06.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
14009.07.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10-422119046-42
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია პრემია-დანამატების, მოხმარებული საწვავის და გამარტივებული ტენდერების შესახებ16.07.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
14109.07.2021
რეგისტრაციის ნომერი 02-422120091-42
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპების და შპსების, მათი საშტატო ნუსხის შესახებ16.07.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
14206.07.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422118797-42
საქართველო დემოკრატიული განვითარების კავშირიინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოციალური მიმართულების პროექტების შესახებ13.07.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
14306.07.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422118787-42
მოქალაქე მ.ლინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2018 წლიდან განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ15.07.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
14430.06.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422120423-42
მოქალაქე ლ.გინფორმაცია ახალი ელექტრონული სერვისების სარგებლობის შესახებ07.07.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
14509.07.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/4221194120-42
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულების, საწვავის და საკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ19.07.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
14612.07.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10-422119469-42
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურიინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ გვერდის შესახებ27.07.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
14714.07.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422119574-42
მოქალაქე მ.ლინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის წარმოებულუ კორესპონდენციის შესახებ19.07.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
14819.07.2021
რეგისტრაციის ნომერი 02-422120091-42
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების შესახებ30.07.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
14922.07.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422120433-42
მოქალაქე გ.მინფორმაცია ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის დასკვნების შესახებ03.08.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
15002.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/4221214108-42
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ინფორმაცია სოციალურად დაუცველი ოჯახების და პროგრამების არსებობის შესახებ10.08.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
15112.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422122455-42
სოციალური სამართლიანობის ცენტრიინფორმაცია ეკლესიისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2020-2021 წლებში გაცემული ფულადი სახსრების შესახებ23.08.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
15206.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 02-422119038-42
საქართველოს პარლამენტიიურიდიული პირების ჩამონათვალი, მათი შემოსავლის წყარო და ბიუჯეტი17.08.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
15322.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19-422122177-42
მოქალაქე ს.კინფორმაცია ელექტრონულ მედია გამომცემლობაში გახარჯული თანხების შესაებ03.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
15422.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19-422122169-42
მოქალაქე ს.კინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ03.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
15522.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19-422122860-42
მოქალაქე ს.კინფროამცია ახალგაზრდული და რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსების შესახებ03.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
15616.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19-422122967-42
მოქალაქე ო.კინფრომაცია შინმოვლის პროგრამების შესახებ20.08.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
15722.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19-422122981-42
მოქალაქე ს.კინფორმაცია იურიდიული პირების დაფინანსების შესახებ31.08.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
15822.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19-422122992-42
მოქალაქე ს.კინფორმაცია 2018 -2021 წლებში სარეზერვო ფონდის შესახებ03.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
15930.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422124299-42
სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა სია01.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
16029.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422124232-42
მოქალაქე თ.მინფორმაცია სამოქალაქო ბიუჯეტის შესახებ07.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
16126.08.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422123945-42
მოქალაქე გ.ეინფრომაცია საბავშვო ბაღების პედაგოგების ვაქცინაციის თაობაზე03.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
16220.09.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422126319-42
სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაინფორამცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სარეზერვო ფონდის შესახებ29.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
16314.09.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422125797-42
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაინფროამცია 2021 წელს ბიუჯეტში სუბსიდიის ნაწილში გაზრდის შესახებ24.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
16422.09.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422126492-42
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიინფორმცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საშტატო ნუსხის, სახელფასო ანაზღაურების და პრემია-დანამატების შესახებ27.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
16521.09.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422126520-42
მოქალაქე ნ.ჯინფორმაცია 2021 წლის 13 ივლისამდე გაცემული ცნობები საკარმიდამო მეურნეობის მოსაწყობად27.09.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
16614.10.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/4221159222-42
მოქალაქე ს.კინფრომაცია მიწათსარგებლობის გენ-გეგმის შესახებ19.10.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
16714.10.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/4221162769-42
მოქალაქე ს.კინფორმაცია 2019-2020 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების შესახებ28.10.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
16814.10.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422128609-42
მოქალაქე ს.კინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2013-2020 წლებში წარმოებული დავების შესახებ28.10.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
16925.10.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422129915-42
მმართველობის მონიტორინგის ცენტრიინფრომაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 2020-2021 წლებშო გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ05.11.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
17025.10.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422225557-42
მმართველობის მონიტორინგის ცენტრიინფორმაიცა კულტურული და სპორტული ღონისძიებების შესახებ01.11.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
17129.10.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422236097-42
ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრიინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ01.11.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
17228.10.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/42213076-42
მოქალაქე გ.ეინფორმაცია საბავშვო ბაღების პედაგოგების ვაქცინაციის შესახებ10.11.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
17316.11.2021
რეგისტრაციის ნომერი 10/422233441-42
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიინფროამცია ეთიკის ნორმების აღსრულების მექანიზმის შესახებ18.11.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
17418.11.2021
რეგისტრაციის ნომერი 05-422132637
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ22.11.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
17518.11.2021
რეგისტრაციის ნომერი 05-422139805
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია ხელოვნების სკოლების რაოდენობის შესახებქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
17619.11.2021
რეგისტრაციის ნომერი 19/422158080-42
მოქალაქე ს.ჭინფორმაცია ადმინისტრაციული საჩივრების რაოდენობის შესახებ26.11.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
17717.01.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422017169-42
ასოციაცია "ჰერა"
ინფორმაცია მერიაში არსებული გენდერული საბჭოს შესახებ28.01.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
17802.02.2022
რეგისტრაციის ნომერი 11/42203378-42
ქალაქ ფოთის საკრებულო-ფრაქცია "ფოთი საქართველოსთვის"ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის შესახებ07.02.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
17901.02.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422125797-42
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციცაცია
ინფორმაცვია მერიაში დასაქმებულ საჯარო მოხელეების შესახებ10.02.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
18009.02.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422204077-42
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია
ინფორმაცია სოციალური პროგრამების და სოც მუშაკების შესახებ14.02.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
18116.02.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/4222199122-42
საქართველოს მედია-კლუბი
ინფორმაცია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების შესახებ24.02.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
18221.02.2022
რეგისტრაციის ნომერი 19/422205212-42
მოქალაქე ნ.ა
ინფორმაცია მერიის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესახებ25.02.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
18304.03.2022
რეგისტრაციის ნომერი19/422206662-42
მოქალაქე ი.მ
ინფორმაცია დევნილთა ბინების რაოდენობის შესახ11.03.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
18407.03.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422206816-42
ა(ა)იპ მშობლების ორგანიზაცია ტიპი 1 დიაბეტისთვის
ინფორმაცია შშმპ გათვალისწინებული პროგრამების შესახებ17.07.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
18518.03.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/4222077123-42
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო
ინფორმაცია მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპების შესახებ25.03.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
18628.03.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/4222087122-42
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესახებ04.04.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
18704.04.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/4222094136-42
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია შპს-ების გაცემული ანაზღაურების შესახებ14.04.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
18811.04.2022
რეგისტრაციის ნომერი 19/4222101170-42
მოქალაქე ნ.მინფორმაცია მუნიციპალიტეტში ტრანსპორტის გაჩერებების ჩამონათვალის შესახებ15.04.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
18919.04.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422210940-42
ა(ა)იპ ამომრჩეველთა განათლების საზოგადოებაინფორმაცია სოციალურად დაუცველი პირების საზოგადოებრივ სამუშაოზე დასაქმების პროგრამის შესახებ28.04.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
19020.04.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422211681-42
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვისინფორმაცია სპორტული კლუბების ჩამონათვალის შესახებ29.04.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
19127.04.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422211769-42
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოინფორმაცია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესახებ02.05.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
19202.05.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422212283-42
ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის ცენტრიინფორმაცია მიუსაფარ ცხოველთა შესახებ06.05.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
19305.05.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/4222125100-42
ა(ა)იპ საქართველოს მედია კლუბიინფორმაცია ფოთის თეატრის მშენებლობის შესახებ13.05.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
19411.05.2022
რეგისტრაციის ნომერი 19/42221311-42
მოქალაქე ნ.მინფორმაცია სექსუალური შევიწროების პროგრამების შესახებ16.05.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
19511.05.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422204780-42
საქართველოს მედია-კლუბიინფორმაცია ახალგაზრდული სტრატეგიული დოკუმენტის შესახებ18.05.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
19611.05.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10-422212695-42
მოქალაქე ა.იინფორმაცია ეპარქიის და ეკლესია- მონასტრების დაფინანსების შესახებ14.05.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
19720.05.2022
რეგისტრაციის ნომერი 19/422214077-42
მოქალაქე თ.ბინფორმაცია მხილების განცხადებების შესახებ25.05.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
19820.05.2022
რეგისტრაციის ნომერი10/422214095-42
ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტიინფორმაცია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების შესახებ01.06.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
19906.06.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422215830-42
საინიციატივო ჯგუფი შფოთიინფორმაცია ნაგვის კონტეინერების განახლების შესახებ15.06.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
20006.06.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422220282-42
საინიციატივო ჯგუფი შფოთიინფორმაცია ავტობუსების გაჩერებებზე ახალი ტაბლოების დამონტაჟების შესახებ09.06.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
20120.07.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422220282-42
მოქალაქე მ.იინფორმაცია ჯანდაცვის პროექტების შესახებ28.07.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
20228.07.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/4222209128-42
ა(ა)იპ ადამიანის უფლებათა და სოციალური დაცვის ცენტრიინფორმაცია მრჩეველთა საბჭოს შესახებ05.08.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
20328.07.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422220965-42
ა(ა)იპ ადამიანის უფლებათა და სოციალური დაცვის ცენტრიინფორმაცია 2021-2022 წლებში ღონისძიებებზე ფოერვერკებისთვის დახარჯული თანხის შესახებ05.08.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
20428.07.2022
რეგისტრაციის ნომერი10/42220966-42
ა(ა)იპ ადამიანის უფლებათა და სოციალური დაცვის ცენტრიინფორმაცია მიუსაფარი ცხოველების პირობების მოწესრიგების მიზნით სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნის შესახებ05.08.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
20528.07.2022
რეგისტრაციის ნომერი10/422209130-42
ა(ა)იპ ადამიანის უფლებათა და სოციალური დაცვის ცენტრიინფორმაცია თევზის სუნის შემსწავლელი კომისიის შესახებ04.08.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
20615.08.2022
რეგისტრაციის ნომერი10/422222754-42
საჯარო შესყიდვების მონიტორინგის ცენტრიინფორმაცია სამსახურეობრივი ავტომანქანების ჩამონათვალის და გახარჯული საწვავის შესახებ19.08.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
20716.08.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/4222125112-42
ჟურნალისტთა გაერთიანება "აი ფაქტი"ინფორმაიცა ჯავახიშვილის ქუჩის მაცხოვრებელთა განცხადებების რაოდენობის და სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესახებ22.08.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
20816.08.2022
რეგისტრაციის ნომერი10/42222283-42
პარლამენტის წევრი ნ.წინფორმაცია ქალების და გოგოებისთვის ინფრასტრუქტურაზე წვდომის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების შესახებ24.08.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
20923.08.2022
რეგისტრაციის ნომერი19/422223571-42
ჟურნალისტი მ.ტინფორმაცია ჯავახიშვილის ქუჩის მაცხოვრებელთა პრობლემების შესახებ გატარებული ღონისძიებები05.09.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
21023.08.2022
რეგისტრაციის ნომერი 19/422223574-42
ჟურნალისტი ნ.აინფორმაცია ჭავჭავაძისა და ჯავახიშვილის ქუჩის მაცხოვრებლების მიერ ჰაერის დაბინძურების თაობაზე მერიისთვის მიმართვის შესახებ01.09.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
21123.08.2022
რეგისტრაციის ნომერი 19/422223576-42
ჟურნალისტი ნ.აინფორმაცია ჯავახიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ბავშვებისთვის კვლევის ჩატარების შესახებ30.08.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
21223.08.2022
რეგისტრაციის ნომერი19/422223587-42
ჟურნალისტი ნ.აინფორმაცია ჯავახიშვილის N30 ში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ალტერნატიული ფართის მშენებლობის პროექტის შესახებ30.08.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
21307.09.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/4222094136-42
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოინფორმაცია მოსაკრებლის მიმართულებით დაფინანსების შესახებ15.09.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
21407.09.2022
რეგისტრაციის ნომერი19/42224295-42
მოქალაქე ლ.კ26 მაისის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის შესახებ15.09.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
21508.09.2022
რეგისტრაციის ნომერი19/422225101-42
მოქალაქე ს.კინფორმაცია ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შესახებ13.09.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
21608.09.2022
რეგისტრაციის ნომერი19/422225138-42
მოქალაქე მ.ხინფორმაცია დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ14.09.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
21710.09.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422129915-42
მმართველობის მონიტორინგის ცენტრიინფორმაცია ა(ა)იპების დაფინანსების შესახებ16.09.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
21829.09.2022
რეგისტრაციის ნომერი10/42222729-42
ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევითი ცენტრიინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ07.10.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
21929.09.2022
რეგისტრაციის ნომერი02-42222733-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.ხინფორმაცია უწყებაში დანერგილი მამხილებელი მექანიზმების შესახებ 05.10.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
22030.09.2022
რეგისტრაციის ნომერი10-422224278-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.ეინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული პროგრამები სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარების შესახებ12.10.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
22130.09.2022
რეგისტრაციის ნომერი10/422115815-42
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოინფორმაცია მუნიციპალიტეტის დამოკიდებულებების შესახებ ტყის მართვის მიმართ04.10.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
22207.10.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10-422228061-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.წინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საერთო კრების და მრჩეველთა საბჭოს სხდომების გამართვის შესახებ13.10.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
22312.10.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422129913-42
მმართველობის მონიტორინგის ცენტრიინფორმაცია მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ21.10.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
22413.10.2022
რეგისტრაციის ნომერი 08-422228681-42
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგის შესახებ21.10.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
22527.10.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422230468-42
სამოქალაქო იდეაინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესახებ31.10.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
22604.11.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-42220865-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.ხინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების შესახებ14.11.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
22704.11.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-4222308112-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.წინფორმაცია გენდერული თანასწორობის მიმართულებით არსებული პრობლემების შესახებ14.11.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
22804.11.2022
რეგისტრაციის ნომერი02-4222308125-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ხ.დინფორმაცია განათლების განვითარების კუთხით გატარებული ღონისძიებების შესახებ14.11.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
22907.11.2022
რეგისტრაციის ნომერი 19/42223112-42
მოქალაქე ც.ჯინფორმაცია მერის და მერის მოადგილეების ბიოგრაფიის შესახებ15.11.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
23007.11.2022
რეგისტრაციის ნომერი10/422231163-42
რადიო თავისუფლებაინფორმაცია ჯავახიშვილის ქუჩაზე ჰაერის დაბინძურების კუთხით ჩატარებული კვლევების შესახებ14.11.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
23107.11.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422230468-42
სამოქალაქო ინიციატივა დემოკრატიული ევროატლანტიკირუ არჩევნებისთვისჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში რეგისტრირებული კომპანიების ცენტრების შესახებ14.11.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
23219.11.2022
რეგისტრაციის ნომერი 19:422232912-42
საინფორმაციო სააგენტო "ახალი ამბები"ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მასშტაბითსკოლამდელი აღზრდის მიმართულებით გატარებული ღონისძიებები21.11.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
23324.11.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422120423-42
საინფორმაციო სააგენტო "საქართველოს ამბები"ინფორმაცია დიალიზის პროგრამის შესახებ28.11.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
23429.11.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422233395-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.წინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გაზიფიკაციის შესახებ30.11.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
23501.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422233119-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.ხინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის შესახებ05.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
23630.11.2022
რეგისტრაციის ნომერი 10/422233441-42
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიინფორმაცია დასაქმებული თანამშრომლების და ტენდერების შესახებ09.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
23701.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422233593-42
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის შესახებ07.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
23807.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 19/42223412-42
მოქალაქე ა.ლინფორმაცია ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციის შესახებ13.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
23908.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 13-422234252-42
საქართველოს სახალხო დამცველიინფორმაცია მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამების შესახებ14.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
24008.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-42223431-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ხ.სინფორმაცია 2022 წელს საწვავზე გამოყოფილი ხარჯის შესახებ15.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
24112.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422234616-42
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სტუდენტების ფინანსური დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ15.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
24212.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422234643-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ხ.სინფორმაცია 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ16.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
24312.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422234664-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.წინფორმაცია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების შესახებ16.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
24414.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422234666-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.ბინფორმაცია მუნიციპალური ქონების შესახებ19.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
24514.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 19/422234872-42
მოქალაქე ნ.კინფორამცია 2019-2022 წლების საპატიო მოქალაქეების შესახებ16.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
24615.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422234844-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ხ.დინფორმაცია 2022 წელს სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ22.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
24718.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი02-422234973-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.იინფორმაცია მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების მშენებლობის შესახებ22.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
24815.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422235364-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.ბინფორმაცია მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ22.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
24919.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422235397-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ხ.დინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შტატების შესახებ26.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
25019.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-4222353100-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.წინფორმაცია სკოლის მოსწავლეების კვების უზრუნველყოფის შესახებ26.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
25119.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02/422235412-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.ხინფორმაცია სპორტული სკოლების შესახებ27.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
25219.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422235549-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.წინფორმაცია გაცემული სამშენებლო ნებართვების შესახებ26.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
25321.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი02-422235549-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.იინფორმაცია გამარტივებული შესყიდვების შესახებ28.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
25421.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-4222355103-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.წინფორმაცია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დახმარების შესახებ26.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
25522.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი02-422235641-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.ნინფორმაცია პიროტექნიკის გამოყენების შესახებ, მუნიციპალიტეტის მიერ გატარებული საპრევენციო ღონისძიებები28.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
25622.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422235658-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.იინფორმაცია წარმომადგენლობითი ხარჯის შესახებ28.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
25723.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422235762-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.ნინფორმაცია მუნიციპალური ქონების შესახებ28.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
25826.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422235801-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ა.ნინფორმაცია ა(ა)იპების შესახებ28.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
25926.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422235900-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ხ.დინფორმაცია ბავშვთა უფლებების დაცვის პროგრამის შესახებ28.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
26027.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422235906-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ხ.დინფორმაცია ა(ა)იპების თანამდებობრივი სარგოს შესახებ28.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
26127.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 02-422235962-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.იინფორმაცია მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ28.12.2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
26205.01.2023
რეგისტრაციის ნომერი 42-422301047
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.ი
ინფორმაცია სარეკლამო მომსახურების შესყიდვის შესახებ10.01.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
26311.01.2023
რეგისტრაციის ნომერი 42-4223032127
საქართველოს პარლამენტის წევრი მ.ბ

ინფორმაცია დაბალმისიანი მობილობის ზოგადი გამოწვევების და არსებული მდგომარეობის შესახებ13.01.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
26412.01.2023
რეგისტრაციის ნომერი 42-422302580
საქართველოს სახალხო დამცველი
ინფორმაცია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესახებ18.01.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
26516.01.2023
რეგისტრაციის ნომერი 42-4223026157
საქართველოს სახალხო დამცველი
ინფორმაცია შშმ პირთა საბჭოს შესახებ20.01.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
26616.01.2023
რეგისტრაციის ნომერი 42-42230234
მოქალაქე ჯ.ა
ინფორმაცია საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების შესახებ20.01.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
26717.01.2023
რეგისტრაციის ნომერი 42-4223023102
დევნილთა სააგენტო
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში ტრანსპორტის მარშრუტების შესახებ23.01.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
26817.01.2023
რეგისტრაციის ნომერი 42-4223026156
საქართველოს სახალხო დამცველი
ინფორმაცია შშმ პირთა უფლებების დაცვის სამოქმედო გეგმის შესახებ24.01.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
26923.01.2023
რეგისტრაციის ნომერი 42-422303446
საქართველოს პარლამენტის წევრი ხ.ს
ინფორმაცია ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის შესახებ26.01.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისანჟელა კილასონია
27023.01.2023
რეგისტრაციის ნომერი 42-422303992
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო
ინფორმაცია სანიჩბოსნო ბაზის პროექტის შესახებ27.01.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
27109.02.2023
რეგისტრაციის ნომერი 08-4223040170-42
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიინფორმაცია ეკომიგრატთა შესახებ15.02.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
27215.02.2023
რეგისტრაციის ნომერი 10-4223041110-42
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია წყალანირების სისტემის პროექტთან დაკავშირებით 16.02.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
27321.03.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19-42230817-42
საქართველოს ამბებიინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის შესახებ28.03.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
27428.03.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19-422308734-42
საქართველოს ამბებიინფორმაცია შიდა აუდიტის სტრატეგიული გეგმის შესახებ31.03.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
27529.03.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/42230885-42
მოქალაქე თ.რინფორმაცია მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შესახებ30.03.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
27631.03.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/42230901-42
მოქალაქე ა.ზინფორმაცია ქუჩის წესდების შესახებ05.04.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
27731.03.2023
რეგისტრაციის ნომერი 10/422309099-42
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიინფორმაცია საწვავის და წარმომადგენლობთი ხარჯის, თანამშრომლებზე გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ04.04.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
27810.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422310119-42
მოქალაქე ა.მინფორმაცია შიდა აუდიტის დასკვნების შესახებ19.04.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
27913.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422310313-42
მოქალაქე ა.მინფორმაცია 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების შესახებ28.04.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
28013.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422310315-42
მოქალაქე ა.მინფორმაცია 2013-2023 გაცემული სამშენებლო ნებართვების შესახებ19.04.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
28118.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/4223108189-42
მოქალაქე მ.თინფორმაცია 2013-2023 წლებში ჩატარებული ტენდერების შესახებ25.04.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
28219.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/42210919-42
მოქალაქე ე.ნინფორმაცია 2013-2023 წლებში ჩატარებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ24.04.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
28320.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/42231109-42
მოქალაქე მ.თინფორმაცია 2013-2023 წლებში საწვავის ხარჯის შესახებ25.04.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
28421.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/4223111126-42
შპს საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფიინფორმაცია ურბანული განვითარების გეგმის შესახებ25.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
28524.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422311429-42
მოქალაქე ა.მინფორმაცია 2013-2023 წლებში ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ01.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
28624.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი
მოქალაქე ა.მინფორმაცია 2013-2023 წლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ 01.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
28724.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422311434-42
მოქალაქე ა.მინფორმაცია 2013-2023 წლებში განხორციელებული სოციალური პროექტების შესახებ01.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
28824.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422311440-42
მოქალაქე ა.მინფორმაცია 2019-2023 წლებში შექმნილი ა(ა)იპების ჩამონათვალი28,04,2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
28925.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422311441-42
მოქალაქე ა.მინფორმაცია 2010-2023 წლებში ა(ა)იპებში დასაქმებულთა და განთავისუფლებულთა შესახებ04.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
29024.04.2023 რეგისტრაციის ნომერი 19/4223114132-42მოქალაქე ა.ჯინფორმაცია ა(ა)იპების რაოდენობის შესახებ25.04.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
29124.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/4223114134-42
მოქალაქე ე.ნინფორმაცია 2013-2023 წლებში განთავისუფლებულ თანამშრომელთა შესახებ28.04.2028ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
29228.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/4223118102-42
მოქალაქე დ.ლინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპებში დასაქმებულთა შესახებ02.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
29301.05.2023
რეგისტრაციის ნომერი 10/4223121106-42
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირიინფორმაცია ქალაქ ფოთში არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, დასახლების საერთო კრების, საჯარო განხილვების შესახებ08.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
29404.05.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/4223124141-42
მოქალაქე ა.ნინფორმაცია კუძულის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შესახებ11.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
29505.05.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422312521-42
მოქალაქე ე.ნინფორმაცია 2013-2023 წლებში ჩატარებული ტენდერების შესახებ17.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
29608.05.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422312847-42
მოქალაქე ლ.ხინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მიხედვით სოციალური დახმარების გასაცემი თანხის ჯამური მოცულობაის შესახებ (სოციალური პაკეტი)11.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
29710.05.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422313030-42
მოქალაქე ლ.ხინფორმაცია მერის მრჩეველთა საბჭოს მორიგი სხდომის გამართვის შესახებ10.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
29810.05.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/4223124142-42
მოქალაქე ა.რინფორმაცია 2023 წლის ელექტრონული ტენდერების შესახებ15.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
29919.05.2023
რეგისტრაციის ნომერი
10/422313939-42
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირიინფორმაცია მერიაში მოქმედი სტრუქტურული ერთეულების, სტრატეგიების, ა(ა)იპების, მოქმედი სერვისების ჩამონათვალის შესახებ 24.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
30022.05.2023
რეგისტრაციის ნომერი19/4223142136-42
მოქალაქე ა.რინფორმაცია პენსიონერთა კლუბის მშენებლობის დაფინანსების შესახე25.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
30123.05.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422314440-42
მოქალაქე ა.რინფორმაცია პენსიონერთა კლუბში დასაქმებულთა შესახებ24.05.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
30207.06.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422315912-42
მოქალაქე ჯ.კინფორმაცია გასხვისებული და სარგებლობაში გაცემული ქონების, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების, სასამართლო დავების, სარეკლამო ხარჯების შესახებ12.06.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
30330.06.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422317359-42
მოქალაქე ო.ლინფორმაცია ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშეწყობის პროგრამის შესახებ03.07.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
30427.07.2023
რეგისტრაციის ნომერი 10/422320844-42
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციაინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკთა შესახებ03.08.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
30514.08.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/42232268-4220
მოქალაქე ზ.ხინფორმაცია ელადას ქუჩის ამჟამინდელი და ყოფილის სახელწოდების შესახებ20.08.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
30620.09.2023
რეგისტრაციის ნომერი 10/42232645-42
შპს "ქოლერს ჯორჯია"ინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მესამე და მეოთხე კლასის მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების შესახებ 27.09.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
30721.09.2023
რეგისტრაციის ნომერი 10/42232644-42
შპს "ქოლერს ჯორჯია"ინფორმაცია ქალაქ ფოთში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩამონათვალის შესახებ27.09.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
30821.09.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/4223254105-42
მოქალაქე გ.კ2023 წელს ქალაქ ფოთში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ27.09.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
30922.09.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/4223254109-42
მოქალაქე ლ.კინფორმაცია ქალაქ ფოთში მიმდინარე ელექტროკავშირგაბმულობის პროექტის შესახებ25.09.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
31026.09.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-422326943-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი თ.ბ ინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული უსაფრთხოების პასპორტის შესახებ29.09.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
31127.09.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422327030-42
მოქალაქე ტ.ზინფორმაცია 2023 წელს გაცემული სამშენებლო ნებართვების შესახებ29.09.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
31216.10.2023
რეგისტრაციის ნომერი 10/4223289120-42
შპს "ფოლადის სახლი"ინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვების შესახებ 18.10.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
31318.10.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422329114-42
მოქალაქე ს.მინფორმაცია სასამართლო დავების შესახებ27.10.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
31407.11.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422331166-42
მოქალაქე ფ.ჭინფორმაცია საზოგადოებრივი ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ვაკანსიების შესახებ13.11.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
31520.11.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19-42233259-42
"საქართველოს ამბები"ინფორმაცია მოქმედი არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების შესახებ28.11.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
31621.11.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-422332573-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი დ.ხინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული მშენებლობის ნებართვების შესახებ29.11.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
31722.11.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19-42233289-42
"საქართველოს ამბები"ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს-ების შესახებ30.11.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
31828.11.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-42233287-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.ხინფორმაცია მუნიციპალიტეტში მოქმედი კულტურული დაწესებულებების შესახებ01.12.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
31904.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19-422338176-42
"საქართველოს ამბები"ინფორმაცია იურიდიულ პირებში და საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ13.12.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
32006.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-422334098-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი თ.ბინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შესახებ08.12.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
32107.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 19/422334241-42
მოქალაქე ს. დინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ07.12.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
32204.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-4223340100-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ნ.მინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების შესახებ06.12.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
32306.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-4223340118-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ლ.ხინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შესახებ07.12.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
32412.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-4223346112-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ნ.მინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწების შესახებ20.12.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
32513.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 10/42233478-42
შ-ფოთიინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ20.12.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
32613.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-4223347138-42
საქართველოს პარლამენტის წევრი ქ.თინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შესახებ21.12.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
32715.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-422348150-42
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების შესახებ18.12.2023ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
32819.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-4223353198-42
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების შესახებმზადდება წერილზე პასუხიქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია
32920.12.2023
რეგისტრაციის ნომერი 02-422335489-42
საქართველოს პარლამენტიინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული შშმ პირთა პროგრამების შესახებმზადდება წერილზე პასუხიქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაანჟელა კილასონია

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

casibom giriş
istanbul escort
casibom
tesbih
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
casibom
deneme bonusu
istanbul escort
ekrem abi telegram
Translate »
Skip to content