სიახლეები

საკრებულოს აპარატი

ლელა ჩიჩუა

დაბადების თარიღი: 27.11.1977

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონი: (0493)22 01 30

ელ.ფოსტა: lela.chichua@poti.gov.ge

 

 

 

 

განათლება:

ქუთაისის მ.ნუსხელიშვილის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.1995 – 07.2005 წარმოების ეკონომიკა და მართვა, საზღვაო საინჟინრო ბაკალავრი,

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.1994 – 06.1999 სამკურნალო, სამკურნალო ფაკულტეტი ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება:

აპარატის უფროსი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 03.2017 – – დღემდე

ფოთის ფილიალის მმართველი, სს ,,ბანკი რესპუბლიკა”, 11.2015 – 05.2016,

შესყიდვებისა და საბუღალტრო სამსახურის, ბუღალტერიის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიია, 09.2015 – 11.2015,

ფოთის ფილიალის მმართველი, სს ,,კრედიტ პლუსი”, 01.2014 – 09.2015,

საკრედიტო განყოფილების უფროსი, ბანკი კონსკატნა, 09.2010 – 01.2014,

უფროსი საკრედიტო ექსპერტი, სს ,,საქართველოს ბანკი”, 04.2008 – 09.2010,

საკრედიტო ექსპერტი, სს ,,საქართველოს ბანკი”, 09.2007 – 04.2008, საკრედიტო ექსპერტი, ფონდი ,,კონსტანტა” ფოთის ფილიალი, 04.2004 – 09.2007,

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word (კარგი), Microsoft Office Excel (კარგი), Microsoft Office Outlook ( კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები:

mind stream, 07.2014-08.2014 მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვა და გაყიდვები

georgian banking training center, 06.2014-06.2014 managment skil

georgian banking training center, 05.2014-06.2014 lending standard

georgian banking training center, 01.2011-03.2011 ფინანსური ანალიზი

საქართველოს პროფესიულ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, 10.2004-12.2004 ბუღალტერია,

საქართველოს პროფესიულ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, 10.2004-12.2004 ორის-ბუღალტერია

საქართველოს პროფესიულ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, 09.2004-10.2004 კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა

ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

აკაკი დარჯანია

დაბადების თარიღი: 03.01.1956

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონი: 0493 22 01 30

ელ.ფოსტა: akaki.darjania@poti.gov.ge

განათლება:

1972-1977 ქუთაისის პედაგოგიური  ინსტიტუტი, ისტორია -ფილოლოგია, ისტორიკოსი

სამუშაო გამოცდილება:

25.08.1979 – 01.11.1979წ. პროფტექნიკური სასწავლებლის მასწავლებელი

25.11.1979 – 24.11.1980 საქართველოს ალკკ ფოთის  საქალაქო კომიტეტის საორგანიზაციო განყოფილების გამგე

24.11.1980 – 22.10.1981 საქართველოს ალკკ ფოთის საქალაქო კომიტეტის მდივანი

08.08.1981 – 12.04.1983 საქართველოს ალკკ ხობის რაიკომის პირველი მდივანი

22.03.1983 – 11.11.1985 საქართველოს ალკკ ფოთის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივანი

29.08.1985 – 12.08.1986 ფოთის სახალხო დეპუტატების საქალაქო საბჭოს აღმასკომის განათლების განყოფილების გამგე

29.08.1986 – 09.07.1991 ფოთის საქალაქო კომიტეტის საორგანიზაციო განყოფილების გამგე

09.09.1991 – 22.02.1993 წ. შპს „პონტოს“ გენერალური დირექტორის მოადგილე

22.02.1993 – 01.01.1994 წ. ქალაქ ფოთის მერის მრჩეველი განათლების საკითხებში

01.01.1994 – 17.07.1995 წ. განათლების სისტემის კოორდინირებისა და ინსპექტირების ცენტრის დირექტორის მოადგილე

17.07.1995 – 08.08.1998 წ.  ქალაქ ფოთის ვიცე-მერი

08.08.1998 – 08.02.2002 წ. ქალაქ ფოთის მერი

03.01.2006 – 14.07.2014  შპს „ენელჯი“ ჯგუფის კოორდინატორი

2005-2012 წ.წ.  ფოთის საკათედრო ტაძრის აღდგენითი ფონდის დირექტორი

14.07.2014-20.11.2017 წ.წ  საკრებულოს წევრი.

18.07.2014 -07.05.2015 წ.წ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.

07.05.2015-20.11.2017 წწ.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

20.11.2017-03.12.2021 საკრებულოს წევრი

20.11.2017-03.12.2021 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

07.12.2021 – 31.03.2022 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტი – თანაშემწე- საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხებში

01.04.2022 – დღემდე  საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილე

ფლობს ქართულ, გერმანული და რუსულ ენებს.

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული

განყოფილების უფროსი 1

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1

იურიდიული განყოფილება

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული

განყოფილების უფროსი 1

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1

მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული

განყოფილების უფროსი 1

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტერი) 1

საოქმო - საარქივო განყოფილება

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული

განყოფილების უფროსი 1

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2

საორგანიზაციო განყოფილება

განყოფილების უფროსი 1

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2

შრომითი ხელშეკრულებები

სპეციალისტი –  საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხებში 1

სპეციალისტი-თანაშემწე საორგანიზაციო საკითხებში 1

სპეციალისტი –  გენდერული თანასწორობისა და ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის საკითხებში 1

სპეციალისტი – ინფრასტრუქტურის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხებში 1

სპეციალისტი – იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის საკითხებში 1

სპეციალისტი –  საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტი  1

სპეციალისტი თანაშემწე   –  1

იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტი 1

სპეციალისტი – შრომის უსაფრთხოების საკითხებში 1

სპეციალისტი – საკრებულოს ვებგვერდის, სოციალური ქსელის, კომპიუტერული ტექნიკის გამართული ფუნქციონირების, საკრებულოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ფოტო-ვიდეოს გადაღების, მონტაჟის და სხვა ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში 1

სპეციალისტი – თანაშემწე -კულტურის, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების საკითხებში 1

სპეციალისტი – თანაშემწე -საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხებში 1

სპეციალისტი – საკრებულოს კომისიებთან, საკრებულოს ორგანოებთან ურთიერთობის საკითხებში 1

სპეციალისტი – ინფრასტრუქტურის საკითხებში 1

სპეციალისტი – მდივან-რეფერენტი 1

მძღოლი 1

1.1 სამუშაოს აღწერილობა -აპარატის უფროსი-

1.1.1.სამუშაოს აღწერილობა -აპარატის უფროსის მოადგილე

1.2 სამუშაოს აღწერილობა – საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

1.3 სამუშაოს აღწერილობა – საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

1.4 სამუშაოს აღწერილობა – საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

1.5 სამუშაოს აღწერილობა – საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

1.6 სამუშაოს აღწერილობა – საოქმო-საარქივო განყოფილების უფროსი

1.7 სამუშაოს აღწერილობა – საოქმო საარქივო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

1.8 სამუშაოს აღწერილობა – იურიდიული განყოფილების უფროსი

1.9 სამუშაოს აღწერილობა – იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

1.10 სამუშაოს აღწერილობა – მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1.11 სამუშაოს აღწერილობა – მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტერი)

1.12 სამუშაოს აღწერილობა -მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

1.13 სამუშაოს აღწერილობა – მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

1.14- სპეციალისტი – გენდერული თანასწორობისა და ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის საკითხებშ

1.15 სპეციალისტი -თანაშემწე საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხებში

1.16 სპეციალისტი – თანაშემწე საორგანიზაციო საკითხებში

1.17 სპეციალისტი- იურიდიულ საკითხებში

1.18 სპეციალისტი იფრასტრუქტურის საკითხებში

1.19 სპეციალისტი- ინფრასტრუქტურის და ქონების საკითხებში

1.20 სპეციალისტი საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში

1.21 სპეციალისტი – თანაშემწე

1.22 ექსპერტ – სპეციალისტი -იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში

1.23 ექსპერტ-სპეციალისტი – საფინანსო საბიუჯეტო კომისიაში

1.24 სპეციალისტი – მდივან-რეფერენტი

1.25 მძღოლი

1.26 სპეციალისტი- თანაშემწე კულტურის, ადრეული და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საკითხებში

1.27 სპეციალისტი- საკრებულოს ვებგვერდის, სოციალური ქსელის, კომპიუტერული ტექნიკის გამართული ფუნქციონირების, საკრებულოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ფოტო -ვიდეო გადაღების, მონტაჟის და სხვა ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

1.28 სპეციალისტი- შრომის უსაფრთხოების საკითხებში

1.29 სამუშაოს აღწერილობა – სპეციალისტი საკრებულოს კომისიებთან, საკრებულოს
ორგანოებთან ურთიერთობის საკითხებში 

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2023. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

eseranaokulu.com
izmir escort
onwin giriş
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
sexo en la escuela videos German Homemade Rousse masseuse Lilly Ford baise sportive homme passionnément
dr kat van kirk full kylie jenner sex tape cameron diaz look alike porn
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
Tarafbet
izmir escort
turkbet
deneme bonusu veren siteler
kıbrıs gece hayatı lipstick night club
Translate »
Skip to content