Buca escort
İzmir escort
hd porno
porno
eşya depolama
istanbul evden eve nakliye
სიახლეები

ბიუჯეტი

2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი


2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი


2020-2023  წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი; პირველადი დოკუმენტი- 15.08.2019; დოკუმენტი – 15.11.2019; დოკუმენტი – 10.12.2019;


2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი; პირველადი დოკუმენტი – 15.08.2020; დოკუმენტი – 15.11.2020; დოკუმენტი – 10.12.2020;


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის  2020 წელი. ოქმი N 1, ოქმი N2, ოქმი N3, ოქმი N4


ქ.ფოთის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი; პირველადი დოკუმენტი – 15.08.2021; დოკუმენტი – 15.11.2021; დოკუმენტი – 10.12.2021; 


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი 13.08.2021წ; ოქმი 17.05.2021წ; ოქმი 01.11.2021წ;ოქმი-N5


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების პირველადი დოკუმენტი – 15.08.2022; დოკუმენტი – 15.11.2022


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის 2022 წელი ოქმი N1; ოქმი N2; ოქმი N3; ოქმი N4; ოქმი N5; ოქმი N6; ოქმი N7; ოქმი N8


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი გეგმა – 01.09.22  , დანართი 2

ბიუჯეტის შესრულება 2018 წელი

ბიუჯეტის შესრულება 2019 წელი

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების მდგომარეობის ანგარიში

2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების მდგომარეობის ანგარიში

2020 წლის 6 თვის შემოსულობების და გადასახდელების ანგარიში

2020-წლის-6-თვის-გადასახდელების-ანგარიში

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულება  (შემოსულობები და გადასახდელები)

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (მერის ანგარიში)

I_კვარტლის_შემოსულობები_და_გადასახდელები 2020წ.

2021 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2020_წლის_მე-2_კვარტლის_ანგარიში

2020 წლის მესამე კვარტლის შემოსულობები და გადასახედელები

2020 წლის მე-4 კვარტლის შემოსულობები და ხარჯები.

2020_წლის_6_თვის_ანგარიში

2020 წლის 9 თვის შემოსულობები და გადასახდელები.

2021 წლის მეორე კვარტლის ანგარიში

2021 წლის მე-3 კვარტლის ანგარიში

2021 წლის მე-4 კვარტლის ანგარიში

2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2022 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2022 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2022 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საჯარო განხილვასთან დაკავშირებული საკითხი

ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი ფინანსური სახსრების (გარდა მიზნობრივი და გათანაბრებითი ტრანსფერისა) შესახებ

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2022. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

mecidiyeköy escort mecidiyeköy escort etiler escort etiler escort taksim escort beşiktaş escort şişli escort bakırköy escort ataköy escort şirinevler escort avcılar escort esenyurt escort bahçeşehir escort istanbul escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort
Translate »
Skip to content