სიახლეები

აუქციონები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩაზე მდებარე 161.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.12.969) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2024 წლის 31 მაისის ბრძანება ბ42. 42241525

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მერაბ კოსტავას ქუჩა N1ა-ში მდებარე 751.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.214) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2024 წლის 31 მაისის ბრძანება ბ42.42241524

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, კოკაიას ხეივანი N1-ის მიმდებარედ არსებული 495.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.03.1030) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ 2024 წლის 24 მაისის ბრძანება ბ42.42241456

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, გრიგოლ კოკაიას ხეივანში მდებარე 931.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.03.949) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ 2024 წლის 16 მაისის ბრძანება ბ42.422413765

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით კლდიაშვილის ქუჩა N23-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.12.318) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2024 წლის 14 მაისის ბრძანება ბ42.422413517

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, მერაბ კოსტავას ქუჩაზე მდებარე 40.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.16.060) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ
2024 წლის 25 მარტის ბრძანებაბ42. 422408511
იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2024 წლის 25 მარტის, Nბ42.422408512 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
2024 წლის 29 მარტის ბრძანებაბ42. 42240899
იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გრიგოლ კოკაიას ხეივანი N18-ში მდებარე 6.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.03.533) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ
2024 წლის 29 მარტის ბრძანებაბ42. 422408912
იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით კლდიაშვილის ქუჩა N23-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.12.318) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2024 წლის 25 მარტის, N ბ42.422408513 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
2024 წლის 29 მარტის ბრძანებაბ42. 422408910
იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, ხობის ქუჩა N7-ში მდებარე 34.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.05.507), 192.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.05.505), 276.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.05.506), 492.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.05.503) და 498.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.05.504) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ
2024 წლის 29 მარტის ბრძანებაბ42. 422408911
იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ
2024 წლის 29 თებერვლის ბრძანება:ბ42. 42240603
იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით კლდიაშვილის ქუჩა N23-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.12.318) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ
2024 წლის 29 თებერვლის ბრძანება:ბ42. 42240604
იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, 9 აპრილის ხეივანში მდებარე 90.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის(მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.09.800) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2024 წლის 31 იანვრის ბრძანება ბ42. 42240314

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით კლდიაშვილის ქუჩა N23-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.12.318) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2024 წლის 30 იანვრის ბრძანება ბ42. 42240309

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი
04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2024 წლის 30 იანვრის ბრძანება ბ42. 422403011

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2024 წლის 9 იანვრის  ბ42. 42240093

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით კლდიაშვილის ქუჩა N23-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.12.318) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2024 წლის 9 იანვრის ბ42. 42240094

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მალთაყვაში მდებარე 131.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.11.969) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 21 დეკემბრის ბრძანება ბ42. 42233553

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით კლდიაშვილის ქუჩა N23-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.12.318) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 20 დეკემბრის ბრძანება 4242233542

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 18 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42233524

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ბრძანება ბ42. 42233343

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ბრძანება ბ42. 42233344

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩა N202-ში მდებარე 650.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.12.876) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ბრძანება ბ42. 42233327

იხილეთ ლინკი:  www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით კლდიაშვილის ქუჩა N23-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.12.318) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ბრძანება ბ42. 42233326

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 10 ნოემბრის ბრძანება ბ42. 422331410

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 10 ნოემბრის ბრძანება ბ42. 42233149

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩა N24-ში მდებარე 135.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.726) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 10 ნოემბრის ბრძანება ბ42.42233148

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩა N24-ში მდებარე 135.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.726) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2023 წლის 18 ოქტომბრის, N ბ42.42232914 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2023 წლის 23 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.42232966


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.42232915

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩა N24-ში მდებარე 135.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.726) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.42232914

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.42232913

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, 9 აპრილის ხეივანში მდებარე 105.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.11.633) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 22 სექტემბრის ბრძანება ბ.42.42232659

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 2 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.42232758

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 2 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.42232759

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩა N24-ში მდებარე 135.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.726) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 2 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.42232757

იხილეთ ბმული: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება NEW HOLLAND LB90-B-4PT (რეგისტრაციის ნომერი 00 307 K, გამოშვების წელი – 2008, ტიპი – ექსკავატორი)-ის განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 14 სექტემბრის ბრძანება ბ42.422325710

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 14 სექტემბრის ბრძანება ბ42.422325712

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩა N24-ში მდებარე 135.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.726) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 14 სექტემბრის ბრძანება ბ42.422325722

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 14 სექტემბრის ბრძანება ბ42.42232579

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე 15.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.199) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 1 სექტემბრის ბრძანება ბ42.42232443

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე 174.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.20.056) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 1 სექტემბრის ბრძანება ბ42.42232444

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩა N24-ში მდებარე 135.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.726) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ2023 წლის 15 აგვისტოს ბრძანება ბ42.422322715

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე1 27.38კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩაN1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის(მიწის(უძრავიქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 15 აგვისტოს ბრძანება ბ42.422322714

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19  ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 16 აგვისტოს ბრძანება ბ42.42232288

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge;  www.eauction.ge 


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება NEW HOLLAND LB90-B-4PT (რეგისტრაციის ნომერი 00 307 K, გამოშვების წელი – 2008, ტიპი – ექსკავატორი)-ის განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 22 აგვისტოს ბრძანება ბ42.42232344

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება KAMAZ 65115 (რეგისტრაციის ნომერი ZZ 501 ZV, გამოშვების წელი – 2014, ტიპი – სპეციალური)-ის თვითმცლელად გადაკეთების შედეგად დარჩენილი ნაგვის შემკრები ბუნკერი KOMMASH KO-440B1-ის განმეორებითი უპირობო
ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 22 აგვისტოს ბრძანება ბ42.42232343

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება KAMAZ 65115 (რეგისტრაციის ნომერი ZZ 501 ZV, გამოშვების წელი – 2014, ტიპი – სპეციალური)-ის თვითმცლელად გადაკეთების შედეგად დარჩენილი ნაგვის შემკრები ბუნკერი KOMMASH KO-440B1-ის განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 26 ივლისის ბრძანება:ბ42. 4223207001

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება NEW HOLLAND LB90-B-4PT (რეგისტრაციის ნომერი 00 307 K, გამოშვების წელი – 2008, ტიპი – ექსკავატორი)-ის განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 26 ივლისის ბრძანება:ბ42. 42232072

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 25 ივლისის ბრძანება:ბ42. 4223206001

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 26 ივლისის ბრძანება:ბ42. 42232073


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 26 ივლისის ბრძანება:ბ42. 42232073

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩა N24-ში მდებარე 135.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.726) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 26 ივლისის ბრძანება:ბ42. 42232074

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 29 ივნისის ბრძანება ბ42. 422318030

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება NEW HOLLAND LB90-B-4PT (რეგისტრაციის ნომერი 00 307 K, გამოშვების წელი – 2008, ტიპი – ექსკავატორი)-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლსი 8 ივლისის ბრძანება ბ42. 4223189001

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება KAMAZ 65115 (რეგისტრაციის ნომერი ZZ 501 ZV, გამოშვების წელი – 2014, ტიპი – სპეციალური)-ის თვითმცლელად გადაკეთების შედეგად დარჩენილინაგვის შემკრები ბუნკერი KOMMASH KO-440B1-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 8 ივლისის ბრძანება ბ42. 42231892

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩა N24-ში მდებარე 135.00კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავიქონების) საკადასტრო კოდი04.01.07.726) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 4 ივლისის ბრძანება ბ42.422318514

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე 500.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავიქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.662) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 4 ივლისის ბრძანება ბ42.422318515

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა  N19 ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავიქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 29 ივნისის ბრძანება ბ42.422318029

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge    www.eauction.ge 


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება NEW HOLLAND LB90-B-4PT (რეგისტრაციის ნომერი 00 307 K, გამოშვების წელი – 2008, ტიპი – ექსკავატორი)-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 21 ივნისის ბრძანება ბ42.4223172001

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება KAMAZ 65115 (რეგისტრაციის ნომერი ZZ 501 ZV, გამოშვების წელი – 2014, ტიპი – სპეციალური)-ის თვითმცლელად გადაკეთების შედეგად დარჩენილი ნაგვის შემკრები ბუნკერი KOMMASH KO-440B1-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2023 წლის 21 ივნისის, Nბ42.42231722 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2023 წლის 21 ივნისის ბრძანება ბ42.42231732

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 350.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავიქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.21.053) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 20 ივნისის ბრძანება ბ42.4223171001

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, კოტე მარჯანიშვილის ქუჩაზე მდებარე 109.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.784) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 5 ივნისის ბრძანება ბ42. 42231564

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე 223.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.20.049) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 5 ივნისის ბრძანება ბ42. 42231565

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 5 ივნისის ბრძანება ბ42. 42231562

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge;  www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ.  არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 5 ივნისის ბრძანება ბ42. 4223156001

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება NEW HOLLAND LB90-B-4PT (რეგისტრაიის ნომერი 00 307 K, გამოშვების წელი – 2008, ტიპი – ექსკავატორი)-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 5 ივნისის ბრძანება ბ42. 42231563

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება KAMAZ 65115 (რეგისტრაციის ნომერი ZZ 501 ZV, გამოშვების წელი – 2014, ტიპი – სპეციალური)-ის თვითმცლელად გადაკეთების შედეგად დარჩენილი ნაგვის შემკრები ბუნკერი KOMMASH KO-440B1-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 1 ივნისის ბრძანება ბ42. 422315213

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის საკუთრებაში არსებული ერთ ლოტში გაერთიანებული, მოძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 3 მაისის ბრძანება N13

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის“ საკუთრებაში არსებული ერთ ლოტში გაერთიანებული, მოძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით
პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 28 აპრილის ბრძანება ბ25. 4223118001; დანართი

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 21 აპრილის ბრძანება ბ42.42231117

იხილეთ ლინკით: www.eauction.ge;  www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 21 აპრილის ბრძანება ბ42.42231118

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩაN19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 6 აპრილის ბრძანება ბ42.42230962

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge; www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე
141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 4 აპრილის ბრძანება ბ42.422309410

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, 59.8 მ3 გრანიტის ქვის ნატეხი ფილების და 3.4 მ 3 პორფირიტის ქვის ნატეხი ფილების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 4 აპრილის ბრძანება ბ42.422309411

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის “არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის” საკუთრებაში არსებული ერთ ლოტში გაერთიანებული, მოძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზაციის შესახებ 2023 წლის 5 აპრილის ბრძანება N10

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 24 თებერვლის ბრძანება ბ42.42230553

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge; www.eauction.ge; www.eauction.ge;


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 24 თებერვლის ბრძანება ბ42.42230554

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, 59.8 მ3 გრანიტის ქვის ნატეხი ფილების და 3.4 მ 3 პორფირიტის ქვის ნატეხი ფილების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 24 თებერვლის ბრძანება ბ42.42230555

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა მეგრელიშვილის სანაპიროზე მდებარე 42.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.984) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 10 თებერვლის ბრძანება ბ42.42230413

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, 59.8 მ 3 გრანიტის ქვის ნატეხი ფილების და 3.4 მ 3 პორფირიტის ქვის ნატეხი ფილების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 8 თებერვლის ბრძანება ბ42.42230397

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე
141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 8 თებერვლის ბრძანება ბ42.42230396

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2023 წლის 8 თებერვლის ბრძანება ბ42.42230395

იხილეთ ლინკი: www.eauction.ge;  www.eauction.ge; www.eauction.ge;


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა მეგრელიშვილის სანაპიროზე მდებარე 42.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.984) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 27 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42223612


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე 512.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.973) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 26 დეკემბრის ბრძანება ბ42.422236015


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 26 დეკემბრის ბრძანება ბ42.4222360001


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, 59.8 მ3 გრანიტის ქვის ნატეხი ფილების და 3.4 მ3 პორფირიტის ქვის ნატეხი ფილების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2022 წლის 14 დეკემბრის, N ბ42.422234815 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2022 წლის 19 დეკემბრის ბრძანება ბ42.422235314


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 16 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42223503


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUSYCK6850HC2 (რეგისტრაციის ნომერი- ER085 RE, გამოშვების წელი- 2008), ZONDA BUS YCK6850HC2 (რეგისტრაციის ნომერი- ER 086 RE, გამოშვების წელი- 2008) და ZONDA BUS YCK6850HC2-ის (რეგისტრაციის ნომერი- ER 087 RE, გამოშვების წელი- 2008)-ის განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 15 დეკემბრის ბრძანება ბ42.422234911


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება FORD CARGO 1824 (რეგისტრაციის ნომერი BK 820 KB, გამოშვების წელი 2007, ტიპი- სპეციალიზებული)-ის განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონითპრივატიზების შესახებ 2022 წლის 15 დეკემბრის ბრძანება ბ42.422234910


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, კოკაიას ხეივანშიმდებარე 4.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის(უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.03.003) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლსი 15 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42223499


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, 59.8 მ3 გრანიტის ქვის ნატეხი ფილების და 3.4 მ3 პორფირიტის ქვის ნატეხი ფილების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 14 დეკემბრის ბრძანება ბ42.422234815


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 22 ნოემბრის ბრძანება ბ42. 4222326001


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 22 ნოემბრის ბრძანება ბ42. 42223262


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება FORD CARGO 1824 (რეგისტრაციის ნომერი BK 820 KB, გამოშვების წელი 2007, ტიპი – სპეციალიზებული)-ის განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 22 ნოემბრის ბრძანება ბ42. 42223263


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUS YCK6850HC2 (რეგისტრაციის ნომერი – ER 085 RE, გამოშვების წელი – 2008), ZONDA BUS YCK6850HC2 (რეგისტრაციის ნომერი – ER 086 RE, გამოშვების წელი – 2008) და ZONDA BUS YCK6850HC2-ის (რეგისტრაციის ნომერი – ER 087 RE, გამოშვების წელი – 2008)-ის განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 22 ნოემბრის ბრძანება ბ42. 42223264


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, 59.8 მ3 გრანიტის ქვის ნატეხი ფილების და 3.4 მ3 პორფირიტის ქვის ნატეხი ფილების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 3 ნოემბრის ბრძანება ბ42.422230726


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება FORD CARGO 1824 (რეგისტრაციის ნომერი BK 820 KB, გამოშვების წელი 2007, ტიპი- სპეციალიზებული)-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 3 ნოემბრის ბრძანება ბ42.422230725


ლაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUSYCK6850HC2 (რეგისტრაციის ნომერი- ER085 RE, გამოშვების წელი- 2008), ZONDA BUS YCK6850HC2 (რეგისტრაციის ნომერი- ER 086 RE, გამოშვების წელი- 2008) და ZONDA BUS YCK6850HC2-ის (რეგისტრაციის ნომერი- ER 087 RE, გამოშვების წელი- 2008)-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 4 ნოემბრის ბრძანება ბ42.422230827


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 4 ნოემბრის ბრძანება ბ42.422230828


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 4 ნოემბრის  ბრძანება ბ42.422230829


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება FORD CARGO 1824 (რეგისტრაციის ნომერი BK 820 KB, გამოშვების წელი 2007, ტიპი- სპეციალიზებული)-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 12 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.422228521


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUS YCK6850HC2 (რეგისტრაციის ნომერი- ER 085 RE, გამოშვების წელი- 2008), ZONDA BUS YCK6850HC2 (რეგისტრაციის ნომერი- ER 086 RE, გამოშვების წელი- 2008) და ZONDA BUS YCK6850HC2-ის (რეგისტრაციის ნომერი- ER 087 RE, გამოშვების წელი- 2008)-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 12 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.422228520


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 12 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.422228519


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 12 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.422228518


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, 59.8 მ3 გრანიტის ქვის ნატეხი ფილების და 3.4 მ3 პორფირიტის ქვის ნატეხი ფილების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 12 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.422228517


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 9.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.506) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ 2022 წლის 3 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.42222766


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUS YCK6850HC2 (რეგისტრაციის ნომერი- ER 085 RE, გამოშვების წელი- 2008), ZONDA BUS YCK6850HC2 (რეგისტრაციის ნომერი- ER 086 RE, გამოშვების წელი- 2008) და ZONDA BUS YCK6850HC2-ის (რეგისტრაციის ნომერი- ER 087 RE, გამოშვების წელი- 2008)-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 26 სექტემბრის ბრძანება ბ42.42222697


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება FORD CARGO 1824 (რეგისტრაციის ნომერი BK 820 KB, გამოშვების წელი 2007, ტიპი- სპეციალიზებული)-ის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 26 სექტემბრის ბრძანება ბ42.42222693


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, 59.8 მ3 გრანიტის ქვის ნატეხი ფილების და 3.4 მ3 პორფირიტის ქვის ნატეხი ფილების განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 26 სექტემბრის ბრძანება ბ42.42222691


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2022 წლის 23 სექტემბრის ბრძანება ბ42.422226625


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, 59.8 მ3 გრანიტის ქვის ნატეხი ფილების და 3.4 მ3 პორფირიტის ქვის ნატეხი ფილების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე 28.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.968) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება ბ42.42222368


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 აგვისტოს ბრძანება ბ42.422223010


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 აგვისტოს ბრძანება ბ42.422223011


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, 59.8 მ3 გრანიტის ქვის ნატეხი ფილების და 3.4 მ3 პორფირიტის ქვის ნატეხი ფილების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 აგვისტოს ბრძანება ბ42.42222285


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების – შპს ,,საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913“-ის (ს/კ 215137830) 100 პროცენტი წილის ელექტრონული აუქციონით, მართვის უფლებით 49 (ორმოცდაცხრა) წლის ვადით გადაცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 2 აგვისტოს ბრძანება ბ42.42222141


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ბრძანება ბ42.42222035


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ბრძანება ბ42.42222034


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ჭავჭავაძის და შავი ზღვის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე 6.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.01.513) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ბრძანება ბ42.42221926


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 7 ივლისის ბრძანება ბ42.42221883


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 7 ივლისის ბრძანება ბ42.42221882


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, რიონის მარცხენა სანაპირო N4-ში მდებარე 246.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.15.368) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 6 ივლისის ბრძანება ბ42.422218712


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ერთ ლოტში გაერთიანებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 127.38 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.512), გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მეორე სართულზე მდებარე 141.78 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.513) და გიორგი ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე 25.54 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.082.01.03.511) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების – შპს ,,საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913“-ის (ს/კ 215137830) 100 პროცენტი წილის ელექტრონული აუქციონით, მართვის უფლებით 49 (ორმოცდაცხრა) წლის ვადით გადაცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 2 ივნისის ბრძანება ბ42.42221533; დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 2 ივნისის ბრძანება ბ42.42221532


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების – შავი ლითონის ჯართის განმეორებითი უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩა N207-ში მდებარე 562.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.11.901) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2022 წლის 21 აპრილის Nბ42.42221115 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 2 მაისის ბრძანება ბ42.42221222


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე 50.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.852) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ბრძანება ბ42.42221201


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ C 280-ის  რეგისტრაციის ნომერი – ZZ 797 ZV, გამოშვების წელი – 1999) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 28 აპრილის ბრძანება ბ42.42221187


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ISUZU BOGDAN-ის (რეგისტრაციის ნომერი – GG 820 WW, გამოშვების წელი – 2010) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2022 წლის 21 აპრილის Nბ42.42221112 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 28 აპრილის ბრძანება ბ42.42221183


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი
ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 26 აპრილის ბ42.42221166


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩაზე მდებარე 59.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.12.926) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 27 აპრილის ბრძანება ბ42.422211712


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, რიონის მარცხენა სანაპირო N4-ში მდებარე 246.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.15.368) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 26 აპრილის ბრძანება ბ42.42221167


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 6.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.497) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 26 აპრილის ბრძანება ბ42.42221165


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების,სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUS, YCK 660 1F-ის (რეგისტრაციის ნომერი – XB 823BX, გამოშვების წელი – 2005) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2022 წლის 21 აპრილის N ბ42.42221113 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის ბრძანება ბ42.422211111


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩაN207-ში მდებარე 562.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის(მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.11.901) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის ბრძანება ბ42.42221115


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე 32.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.788) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის ბრძანება ბ42.42221114


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUS, YCK 660 1F-ის (რეგისტრაციის ნომერი – XB 823 BX, გამოშვების წელი – 2005) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის ბრძანება ბ42.42221113


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების,სატრანსპორტო საშუალება ISUZU BOGDAN-ის (რეგისტრაციის ნომერი – GG 820 WW,გამოშვების წელი – 2010) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის ბრძანება ბ42.42221112


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება GAZ 48321-ის (რეგისტრაციის ნომერი – ABJ 606, გამოშვების წელი – 2004) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის ბრძანება ბ42.42221111


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების – შავი ლითონის ჯართის უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 20 აპრილის ბრძანება ბ42.42221105


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 29.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.09.707) და 30.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.09.744) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 14 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42213482


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ არსებული 2.00 კვ.მ.არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი 04.02.15.050) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 3 დეკემბრის ბრძანება ბ42.422133715


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის და ლაგრანჟეს ქუჩის გადაკვეთასთან არსებული 6.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.562) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 3 დეკემბრის ბრძანება ბ42.422133714


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე 50.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.852) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის  3 დეკემბრის ბრძანება ბ42.422133716


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე 33.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.845) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 3 დეკემბრის ბრძანება ბ42.422133717


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, დადიანის ქუჩაზე მდებარე 301.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.04.808) უპირობო ელექტრონული აუქციონითპრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 6.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.02.818) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩა N212-ში მდებარე 152.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.12.783) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის24 სექტემბრის ბრძანება ბ.42 4242212675


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩაზე მდებარე 76.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.11.867) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 28 ივნისის ბრძანება ბ42.42211799


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩაზე მდებარე 76.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.11.867) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2021 წლის 12 აპრილის Nბ42.42211021 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების და ელექტრონული აუქციონის (განაცხადის N29193BVA70324021, აუქციონის ნომერი N29193, ლოტის ნომერი N703240)  შეწყვეტის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 აპრილის ბრძანება ბ42.42211126


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩაზე მდებარე 76.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.11.867) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 12 აპრილის ბრძანება ბ42.42211021


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე 85.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების)საკადასტრო კოდი 04.01.03.967) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 5 აპრილის ბრძანება ბ42.42210951


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUS, YCK6850HC2-ის (სარეგისტრაციო ნომერი ER083RE, გამოშვების წელი – 2008) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 5 აპრილის ბრძანება ბ42.42210952


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩა N202-ში მდებარე 467.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.12.875) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 5 თებერვლის ბრძანება Nბ42.4242210365


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩაზე მდებარე 18.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.108) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge (იხილეთ ბმული)


ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის №29193, ლოტის №540625) შედეგების გაუქმების (იხილეთ ბმული)


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე 1035.00 კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.03.781) უპირობო ელეტქრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge (იხილეთ ბმული)


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ( 7 ერთეული) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge (იხილეთ ბმული)


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა მეგრელიშვილის სანაპიროზე მდებარე 42.00 კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.984) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge (იხილეთ ბმული)


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მერაბ კოსტავას ქუჩაძე მდებარე 40.00 კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.16.060) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge (იხილეთ ბმული)


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი N3-ში მდებარე 459.00 კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.088) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge(იხილეთ ბმული) (სიტუაციური გეგმა)


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი N3-ში მდებარე 169.00 კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.088) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge (იხილეთ ბმული) (სიტუაციური გეგმა)


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი N3-ში მდებარე 169.00  კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.088) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge  (იხილეთ ბმული) (სიტუაციური გეგმა)


 

ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N 29193, ლოტის N 560314 და N 560315) შედეგების გაუქმების შესახებ


ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N 29193, ლოტის N 560309) შედეგების გაუქმების შესახებ


ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N29193, ლოტის N 560310) შედეგების გაუქმების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სატრანსპორტო საშუალებების (6 ერთეული) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.03.887 ) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი N3-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.088, N3 შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 340.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622 – ის (სარეგისტრაციო ნომერი UBU 584, გამოშვების წელი – 1986 ) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622 – ის (სარეგისტრაციო ნომერი UBU 584, გამოშვების წელი – 1986) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ დანართი


ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N 29193, ლოტის N 587330) შედეგების გაუქმების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე 10 (ათი) ერთეული არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება TOYOTA DUTRO – ს (სარეგისტრაციო ნომერი MCM 065, გამოშვების წელი – 1999) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ჭავჭავაძისა და შავი ზღვის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე 6.00კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.01.513) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ


ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N29193, ლოტის N595823) შედეგების გაუქმების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი N3-ში მდებარე 169.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.088 )ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე 80.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.12.745) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622 – ის (სარეგისტრაციო ნომერი UBU 584, გამოშვების წელი 1986) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება TOYOTA DURTO-ს (სარეგისტრაციო ნომერი MCM 065, გამოშვების წელი – 1999) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N 29193 , ლოტის N 602359) შედეგების გაუქმების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე არასასოფლო – სამეურენეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, კუნძულის უბანში, ზღვის სანაპიროზე მდებარე 29678.00 კვ.მ. არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (მიწის ( უძრავი ქონების ) საკადასტრო კოდი 04.01.13.353) 60.00 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, სამეგრელოს მოედანზე მდებარე 8300.00 კვ.მ არასასოფლო – სამეურენეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (მიწის ( უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.114) 42.00 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე 33.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.845) და 50.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.852 ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622-ის (სარეგისტრაციო ნომერი UBU 584, გამოშვების წელი – 1986 ) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUS, YCK 6601F -ის (სარეგისტრაციო ნომერი XB882BX, გამოშვების წელი – 2005) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N29193, ლოტის N620274) შედეგების გაუქმების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (ერთ ლოტში გაერთიანებული) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ დანართი 1 დანართი 2


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622 – ის (სარეგისტრაციო ნომერი UBU 584, გამოშვების წელი – 1986) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUS, YCK 6601F – ის (სარეგისტრაციო ნომერი XB882BX, გამოშვების წელი – 2005) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ


ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N 29193, ლოტი N 630517) შედეგების გაუქმების შესახებ ბრძანება-04-1743


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა N19-ში (მიწის (უძრავი  ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10,267), კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა N5-ში (მიწის (უძრავ იქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.760) და კონსტიტუციის ქუჩა N45-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04,02,01,572) მდებარე უძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, რიონის მარცხენა სანაპიროზე მდებარე 246.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.15.368) არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ  ბრძანება


ქაალქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622-ის (სარეგისტრაციო ნომერი UBU 584, გამოშვების წელი – 1986) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ  ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (ერთ ლოტში გაერთიანებული) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესხებ ბრძანება დანართი_N1 დანართი N2

 


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, შოთა მეგრელიშვილის სანაპიროზე მდებარე 581.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის – პარკირების საერთო ადგილის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.041) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის ბრძანება დანართი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩაზე მდებარე 7.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ( მიწის (უძრავი ქონების)  საკადასტრო კოდი 04.02.08.966 ) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ბრძანება

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, კონსტანტინე რეკვავას ქუჩაზე მდებარე 9.00 კვ.მ.  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.04.582 ) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ბრძანება

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის  რკალზე მდებარე 6.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.950 ) და  სამეგრელოს მოედანზე მდებარე 6.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების ) საკადასტრო კოდი 04.01.08.948 ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების  (ერთ ლოტში გაერთიანებული ) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ბრძანება

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე 24.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.03.908 ) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდები 04.01.03.887; 04.01.03.953) (ერთ ლოტში გაერთიანებული) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ 2020 წლის 23 სექტემბრის N04/1351 ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე 41.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.899) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ 2020 წლის  08 ოქტომბრის 04/1439 ბრძანება

 

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

casibom giriş
istanbul escort
casibom
tesbih
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
casibom
deneme bonusu
istanbul escort
ekrem abi telegram
Translate »
Skip to content