სიახლეები

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 23 მაისის წერილი N21/5249


ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიშის შესახებ


საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშსა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტზე რეკომენდაციების გაცემის შესახებ ბრძანება


სგშ-ის ანგარიშის დამატებითი განცხადების შესახებ 


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და ბიუჯეტის პროექტის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ ბრძანება: ბ42. 42240599


საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის შესახებ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 1 მარტის N21/2215 წერილი ხარვეზის წერილი – შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს პასუხი


სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“  ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 29 იანვარის N51 ბრძანება


სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების შესახებ სკრინინგის ანგარიში; შეიფ ფაილები


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით 2023 წლის 7 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42233415


სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მიერ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის შესახებ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2023 წლის 13 ნოემბრის წერილი 21/9791


საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში; საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა; ინფორმაცია სგშ ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ; სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული ფაილები


ქალაქ ფოთში, კოკაიას ხეივანზე შპს „ჯორჯიან ვორქ ფორსის“ ჯამურად 186 მ3 ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგური) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2023 წლის 6 ოქტომბრის ბრძანება N 536ს


სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მიერ  ქალაქ  ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების შესახებ  სკრინინგის ანგარიში


ქალაქ ფოთში, შპს „ჯორჯიან ვორქ ფორსის“ მიერ ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შესახებ სკრინინგის ანგარიში


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მამუკა კაცაძის ქუჩა N13-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 04.01.13.306) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 18 აგვისტოს Nბ42.422323020 ბრძანებით ინიცირებულ იქნა აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავება და ამავე ბრძანებით დაინტერესებულ მხარეს მიეცა დავალება. მიმდინარე ეტაპზე მომზადების პროცესშია განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის შემუშავება. იხილეთ დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების პირველადი ვარიანტის მოწონების შესახებ 2023 წლის 1 სექტემბრის ბრძანება ბ42. 422324410


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტის მოწონების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 15 აგვისტოს ბრძანება ბ42.422322711


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში კოკაიას ხეივანი N10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ს/კ N 04.01.03.747 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 8 აგვისტოს Nბ42.422321413 ბრძანებით ინიცირებულ იქნა აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავება და ამავე ბრძანებით დაინტერესებულ მხარეს მიეცა დავალება. მიმდინარე ეტაპზე მომზადების პროცესშია განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის შემუშავება. იხილეთ დანართი


ქალაქ ფოთში შპს „ტრანს-ალიანს ფოთის“ ნავთობპროდუქტის საცავის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2023 წლის 27 ივნისის ბრძანება N 295/ს


ქალაქ ფოთში, ფალიაშვილის N6-ში, შპს ,,ტრანს-ალიანს ფოთის’’  ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ სკრინინგის განცხადება; სკრინინგის ანგარიში; shp ფაილები


„შპს „სათნოს“ ნავთობპროდუქტების საცავების (ავზების ჯამური მოცულობა 6720 მ3) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“2023 წლის 17 მაისის №210/ს ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, ზ. ფალიაშვილის №3-ში შპს „ტრანსიბერიატრანზიტის“ ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში; სიტუაციური გეგმა; Shp ფაილები


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 2023 წლის 4 მაისის ბრძანება ბ42. 42231245


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 2023 წლის 1 მაისის ბრძანება ბ42. 42231214


ქალაქ ფოთში, ფალიაშვილის N6-ში, შპს ,,ტრანს-ალიანს ფოთის’’  ნავთობპროდუქტების საცავის
ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ სკრინინგის განცხადება; სკრინინგის ანგარიში; Shp ფაილები


ქალაქ ფოთში შპს „ლაიონ ტრანსის”  ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის შესახებ სკრინინგის ანგარიში; Shp ფაილები


ქალაქ ფოთში, სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (№7, №12 და №14 ნავმისადგომებზე დამატებით იმპორტირებული ნაყარი ტვირთების ოპერირება ჰიდრავლიკური ექსკავატორით) სკრინინგის ანგარიშის შესახებ


ქალაქ ფოთში,  ლარნაკას ქუჩაზე შპს ,,სათნოს“ ნავთობპროდუქტების საცავების (ავზების ჯამური მოცულობა
6720 მ3) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის შესახებ სკრინინგის განცხადება; სკრინინგის ანგარიში; SHP ფაილები


ქალაქ ფოთში, ფალიაშვილის ქ. №6-ში შპს „ესპერანსის“ ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2023 წლის 9 მარტის ბრძანება N116ს


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის დაფინანსების/თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ 2023 წლის 18 მაისის ბრძანება ბ42. 422313813


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე 2023 წლის 28 თებერვლის ბრძანება ბ42.422305919


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამის (პროგრამული კოდი 06 04 21) შესაბამისად, კონკურსის ჩატარების, საკონკურსო კომისის შექმნისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2023 წლის 16 თებერვლის ბრძანება ბ42. 42230472


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა; SHp ფაილი;


ქალაქ ფოთში, ფალიაშვილის ქ. №6-ში ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგური)
ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება/ანგარიში; SHp ფაილები;


ქალაქ ფოთში, ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (№7, №12 და №14 ნავმისადგომებზე ნაყარი ტვირთების ოპერირება ჰიდრავლიკური ექსკავატორით) სკრინინგის ანგარიში; SHP ფაილი;


საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის სკოპინგის განცხადება;ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებული გეგმა; სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა;


ქ. ფოთში, ლარნაკას ქ. №2-ში, შპს „თეგეტა მოტორსის“ 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის (ნარჩენი ზეთები) დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ სკრინინგის გადაწყვეტილება


საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის პროექტები და სკოპინგის განცხადება – საქართველოს ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმა; საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა; სკოპინგის განცხადება; სკოპინგის განცხადება; ძირითადი დოკუმენტი


ქალაქ ფოთში შპს ,,თეგეტა მოტორსის“ 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის (ნარჩენი ზეთები) დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიშის შესახებ წერილი; განცხადება; სკრინინგის ანგარიში; Shp


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.422228516


„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამის (პროგრამული კოდი 06 04 21) შესაბამისად, კონკურსის ჩატარების, საკონკურსო კომისის შექმნისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 26 ივლისის Nბ42.42222076 ბრძანებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ 2022 წლის 13 სექტემბრის ბრძანება ბ42.422225613


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურისა და შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელეების ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად, კონკურსის ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 2022წლის 5 სექტემბრის ბრძანება ბ34.4222248001


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად, კონკურსის ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 2022 წლის 5 სექტემბრის ბრძანება ბ34.42222483


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურისა და არქიტექტურის სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად, კონკურსის ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 2022 წლის 5 სექტემბრის ბრძანება ბ34.42222482


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ე.ე“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის №283 ბრძანების მე-4 დანართის, მე-4 პუნქტის საფუძველზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 სექტემბრის ბრძანება 42422224912


“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 1 ივნისის N ბ42.422215215 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება-ბ42.4222236


ქ. ფოთში, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების და ქვესადგურის მიმდინარე საქმიანობისა და ქ. ფოთში 110 კვ ქვესადგურისა და 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (ელექტროგადამცემი ხაზი „ჭალადიდის“ გაორჯაჭვიანება) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ 2022 წლის 12 აგვისტოს ბრძანება N 255/ს


ქ. ფოთში, სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის” ,,ახალი ღრმაწყლოვანი, მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციაზე’’ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის 2022 წლის 4 აგვისტოს N 233/ს ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამის (პროგრამული კოდი 06 04 21) შესაბამისად, კონკურსის ჩატარების,საკონკურსო კომისის შექმნისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2022 წლის 26 ივლისის ბრძანება ბ42.42222076


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის დაფინანსების/თანადაფინანსების მიზნით მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ 2022 წლის 7 ივლისის ბრძანება ბ42.42222089


„ქ. ფოთში, სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის 2022 წლის 22 ივლისის №204ს ბრძანება


შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “სათნო” 6720მ3 ტევადობის 360 000 მ3 წლიური ტვირთბრუნვით ნავთობბაზის ექსპლოატაციის პირობების შეცვლასთან დაკავშირებით წერილი; სკრინინგის განცხადება; სკრინინგის ანგარიში;


სს “კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის” ქალაქ ფოთში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება; სკრინინგის ანგარიში; ავტო სამრეცხაო SHPs


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2022 წლის 15 ივნისის ბრძანება-ბ42.422216610


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 1 ივნისის  ბრძანება-ბ42.422215215


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 28 თებერვლის ბრძანება-ბ42.4222059


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამის  შესაბამისად, კონკურსის ჩატარების, საკონკურსო კომისის შექმნისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2022 წლის 16 თებერვლის ბრძანება ბ42. 42230472


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წერილი;გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში;არატექნიკური რეზიუმე;განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე; Shp_საპროექტო_არსებული_ალტერნატივები_გზები;ამონაწერი;დანართი 1;დანართი 2;დანართი 3;დანართი 4;ინფორმაცია საჯარო განხილვაზე


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUS, YCK 660 1F-ის (რეგისტრაციის ნომერი – XB 823 BX, გამოშვების წელი – 2005) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2022 წლის 21 აპრილის N ბ42.42221113 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის ბრძანება ბ42.422211111


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2022 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგაოდება “სათნო” 6720მ3 ტევადობის 360000მ3 წლიური ტვირთბრუნვით ნავთობბაზის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლასთან დაკავშირებით სკრინინგის განცხადება;სკრინინგის ანგარიში


ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე, ავტოსამრეცხაოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარის მოწყობა და ექსპლუატაციის შესახებ სკრინინგის ანგარიში; სკრინინგის განცხადება;SHPs ფაილი


OMV Petrom S.A სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა განცხადება; სკოპინგის ანგარიში


ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე, ავტოსამრეცხაოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარის მოწყობა და ექსპლუატაცის შესახებ სკრინინგის ანგარიში; SHP ფაილი; დანართი


ქ. ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, შპს „აზა კარბონის“ ნავთობის კოქსის კალცინირების საწარმოს მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 27 დეკემბრის ბრძანება N2-1683


ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “EU4Culture” ფარგლებში, ქალაქ ფოთისმუნიციპალიტეტის მიერ კულტურის განვითარების სტრატეგიის შექმნასთან დაკავშირებით, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 24 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42213588


ქ. ფოთში ს/ს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (N7, N12, N14 და N15 ნავმისადგომებზე ნაყარი ტვირთების ოპერირება) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 22 ოქტომბრის ბრძანება N 2-1493


გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა – ქ. ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, შპს “აზა კარბონის” ნავთობის კოქსის კალცინირების საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში; არატექნიკური რეზიუმე; ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები;  Shp ფაილები  დანართი 1


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2021 წლის 5 ოქტომბრის ბრძანება ბ42.42212788


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით 2021 წლის 10 აგვისტოს ბრძანება-ბ42.42212224


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2021 წლის 22 ივნისის ბრძანება ბ42.42211731


გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის” მიერ სამინისტროში წარმოდგენილია – ქ. ფოთში, ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გზშ-ის ანგარიში, რომელიც განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი – https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31850). ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში 2021 წლის 23 ივლისის N 7808/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება 2 თვით ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ (იხ. ლინკი – https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33070). 2021 წლის 23 სექტემბერს სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის” მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა N17215 წერილი, რომელიც ეხება ქ. ფოთში, ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გზშ-ის ანგარიშზე დამატებით/დაზუსტებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადის გახანგრძლივებას. წერილში მითითებული გარემოებების გათვალისწინებით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადის 15 კალენდარული დღით გაგრძელების შესახებ. 2021 წლის 5 ოქტომბერს სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის” მიერ წარმოდგენილ იქნა დამატებით/დაზუსტებული დოკუმენტაცია ქ. ფოთში, ,,ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით. დამატებით წარმოდგენილ დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 27 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge დანართები


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის ანგარიში; სკრინინგის განცხადება; SHP ფაილი; SHP ნავმისადგომები


მდ.რიონის მარცხენა ნაპირზე, ახალი ხიდის მიმდებარე უბნიდან მდ.მალთაყვამდე გზის მშენებლობა-ექსპლოატაციის პროექტთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 8 აგვისტოს წერილი N8354-01სკოპინიგის ანგარიში; სკოპინგის განცხადება; shp ფაილი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების (“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის-გენერალური გეგმისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცები თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 2 დეკემბრის N27/28 დადგენილების ცვლილების) მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2021 წლის 30 ივლისის განკარგულება 10-43; დადგენილების პროექტი; განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის რეგლამენტი


ქ. ფოთში შპს „ჯ პეტროლის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 28 ივლისის ბრძანება N 2-1160


განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ – ქ. ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში შპს “აზა კარბონის” ნავთობის კოქსის კალცინირების საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია განცხადება; დანართი; ზდგ


შპს “ჯ პეტროლის ” სკრინინგის განცხადება; სკრინინგის ანგარიში


ქ. ფოთში შპს „პეის ტერმინალის“ ტერიტორიისა და ახალი ნავსადგურის აკვატორიის ფარგლებში ნავმისადგომის კომპლექსის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (ფსკერდაღრმავებითისამუშაოების დროს ამოღებული ტრიბუთილკალას შემცველი ნატანის ტერმინალის კუთვნილ ტერიტორიაზე განთავსება) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 21 ივნისის ბრძანება  N 2-898    სკრინინგის ანგარიში


„ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „საერთაშორისო მნიშვნელობის ე–70 სენაკი–ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის სარფის (მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირზე, ახალი ხიდის მიმდებარე უბნიდან მდინარე მალთაყვამდე) თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე“ სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 12 ივლისის N2-550 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 10 მაისის ბრძანება N2-645   სკოპინგის დასკვნა N18


ქ. ფოთში, შპს ,,მბმ”-ს თევზისა და ზღვის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოდან წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის  7 მაისის ბრძანება N 2-621


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 6 აპრილის ბრძანება ბ42.42210965


საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 23 აპრილის წერილი N4102-01


„ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) თანამშრომლობის ფარგლებში, ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით, „შენი იდეა ქალაქის მერს“ განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის  8 აპრილის ბრძანება ბ42.422109813    დანართი


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 22 სექტემბრის N04/1341 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 7 აპრილის ბრძანება ბ42.42210973   დანართი


შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „აზა კარბონ“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში


თევზისა და ზღვის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოდან წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი – სკრინინგის ანგარიში


ქ. ფოთში შპს „ფოთი ფაუნდრის” მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ 2021 წლის 10 მარტის    N 2-286 ბრძანება; სკრინინგის ანგარიში


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე 2021 წლის 26 თებერვლის N ბ42.42210575  ბრძანება


ქ. ფოთში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე შპს „სოფმარ 2020“-ის ნაყარი ტვირთების დროებითი შენახვის, დახარისხების და გადატვირთვის პუნქტის მოწყობა და ექსპლუატაცია. სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა 


შპს “ფოთი ფაუნდერი”-ს მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი სკრინინგის ანგარიში


შპს “ფოთი ფაუნდერი”-ს მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი  სკრინინგის ანგარიში


ლევან რატიანისთვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლსი 30 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42203654


ალექსანდრე გოგინავასთვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42203653


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის- ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს “ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სისტემის – MSDA” მეშვეობით საქმისწარმოებისა და მომსახურების განხორციელების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42203357


 

ქალაქ ფოთში შპს “საქართველოს ცემენტის კომპანიის” ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 20 ნოემბრის N2-1077 ბრძანება; განცხადება; სკრინინგის ანგარიში


ქალაქ ფოთში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე შპს “სოფმარ 2020”-ის ნაყარი ტვირთების დროებითი შენახვის, და გადატვირთვის ობიექტის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებაზე (სპილენძის კონცენტრატის დახარისხება) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 18 ნოემბრის N2-1065 ბრძანება; სკრინინგის ანგარიში


ქალაქ ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, შპს “აზა კარბონის” ნავთობის კოქსის კალცინირების საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 13 ნოემბრის  N2-1049 ბრძანება ; სკოპინგის დასკვნა


შპს “სოფმარ 2020”-ის მიერ ქალაქ ფოთში , თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის  ტერიტორიაზე, ნაყარი ტვირთების დროებითი შენახვის, დახარისხებისა და გადატვირთვის ობიექტის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 22 ოქტომბრის N9996/01 წერილი  და სკრინინგის ანგარიში


შპს “საქართველოს ცემენტის კომპანიის” მიერ  ქალაქ ფოთში ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის  პირობების ცვლილებასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 27 ოქტომბრის  N10168/01 წერილი ; სკრინინგის განცხადება ;   სკრინინგის ანგარიში 


სს “ენერგო-პრო ჯორჯიას” დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების და ქვესადგურის მიმდინარე საქმიანობისა და ქ. ფოთში 110 კვ ქვესადგურისა და 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატიციის პირობების ცვლილების ( ელექტროგადამცემი ხაზი “ჭალადიდის” გაორჯაჭვიანება) პროექტზე სკოპინგის დასკვნის დამტკიცების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა დ სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N2-900   –  სკოპინგის_დასკვნა


ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციისა და ფორმების დამტკიცების თაობაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 25 სექტემბრის ბრძანება N04-1361


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 10 სექტემბრის N2-809 ბრძანება  და სკოპინგის დასკვნა


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით დამატებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2020 წლის 18 სექტემბრის  N04-1322 ბრძანება


შპს “სოფმარ 2020”-ის სკრინინგის ანგარიში – საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 სექტემბრის N8840/01 წერილი  –  სკრინინგის ანგარიში


სკრინინგის განცხადება N გ-48


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N2-763


N 70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემის შესახებ  ბრძანება 04-1216   დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 სექტემბრის N04-1200 ბრძანება


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრაძანება N2-660, ქ. ფოთში, შპს „ფოთი ფაუნდრის“ მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (უბანი ნაბადა), 420 933 ტონა ტორფის მოპოვებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის  ბრძანება N2-510


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 21 მაისის N22/2865 წერილი ტორფის მოპოვების სკრინინგის_განცხადებასთან დაკავშირებით


საქართველოს გარემოს დაცვისა და  სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N2-407


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისათვის( სამსახურები) დავალების მიცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 01 აპრილის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2020 წლის 25 მარტის ბრძანება


,, ახალი კორონა ვირუსის ( COVID – 19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულ ებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის N529 განკარგულების გათვალისწინებით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მის დაქვემდებარებაში არსებულ ორგანიზაციებში საქმიანობის დამატებითი ღონისძიებების განსაზღვრის თაობაზე  2020 წლის 13 მარტის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირებისათვის საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ 2020 წლის 28 თებერვლის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 – 2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თობაზე 2020 წლის 28 თებერვლის ბრძანება


შპს “სანპეტროლიუმ ჯორჯია”-ს,  რეკვავას ქ. N 9-ში მდებარე ავტოგასამართი სადგურის შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაობის  ნებართვის შესახებ 2020 წლსი 21 თებერვლის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირისა და მოხელეებისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2020 წლსი 21 თებერვლის ბრძანება


ქალაქ ფოთი, ლარნაკას ქუჩა, კოკაიას ხეივანი N 1 – ში ( ს/ კ N04. 01. 03. 925 ) შპს,, ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია ფოთი“ – ს საბაჟო დათვალიერების შენობის დაგამშვები პუნქტის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ  2020 წლის 22 იანვრის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე 2020 წლის 15 იანვრის ბრძანება


ქალაქ ფოთი, ვიქტორ კრატასიუკის ქ. N 19 – ში ( ს/კ N04. 01. 03. 630 ) შპს , , აისბერგი -2 “ -ის ნახშირის საწყობის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ  2019 წლის 23 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, მალთაყვაში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N04. 02. 12. 809 ) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 19 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, სერგი დანელიას ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 16 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების (მიწის უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N04. 02. 07. 628 ) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 9 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ცოტნე მირცხულავას, კოტე მესხის, ექვთიმე თაყაიშვილის, ოთარ კიკალეიშვილის და ვანო სარაჯიშვილის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 9 დეკემბრის ბრძანება


,, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიისაპარატის შექმნის თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 27 ივნისის N 04 /805 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  2019 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება


“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირისა და მოხელეებისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 აპრილის N 04/498 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 14 ნოემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, 8 მარტის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლსი 28 ოქტომბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე, ნელი არზიანის ქუჩაზე და ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 25 ოქტომბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, 8 მარტის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის  შესახებ 2019 წლის 24 ოქტომბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N15 – ში ( ს/კ N 04. 01. 12. 018 ) სს , , თიბისი ბანკი” – ს სავაჭრო ობიექტის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2019 წლის 7 ოქტომბრის ბძანება


ქალაქ ფოთი, მშვიდობის ქუჩა N 2 ა- ში შპს , , თაჩფოინთ ფოთი“ – ს სამედიცინო ცენტრის მშენებლობის ნებართვის ვადის გაგრძელების შესახებ 2019 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 23 სექტემბრის ბრძანება


“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სათათბირო ორგანოს-სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცებისა და საბჭოს პირველი სხდომის მოწვევის შესახებ ” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 13 ნოემბრის N848 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  2019წლის 16 სექტემბრის ბრძანება


” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 27 ივნისის N 04 / 805 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  2019 წლის 12 სექტემბრის ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, მშვიდობის ქუჩა № 34 – ში მდებარე უძრავი ქონების ( მიწის ( უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 04. 02. 01. 560) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, მშვიდობის ქუჩა №3 4 – ში მდებარე უძრავი ქონების ( მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 0 4. 0 2. 0 1. 5 6 0 ) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 5 სექტემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთი, ლარნაკას ქუჩაზე შპს , , ვესტ ჯგუფ ი“ – ს ავტო გასამართი სადგურის მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ  2019 წლის 23  აგვისტოს ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ბარათაშვილის ქუჩაზე, ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის
ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ქონების (მიწის(უძრავიქონების) საკადასტრო კოდი N 04. 02. 12. 687 ) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება


ქალაქ ფოთი, დავითაიას ქ. N 1 – ში შპს , , პეის ტერმინალი“ – ს ტერიტორიაზე ავტო სადგომისა და გამშვები პუნქტის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ  2019 წლის 19 აგვისტოს ბრძანება


ქალაქ ფოთში, რუსთაველის  რკალი N26-ში მდებარე უძრავი ქონების           (მიწის ( უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 0 4 . 0 2 . 1 5 . 1 2 4 ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 2 აგვისტოს  ბრძანება


ქალა ფოთში, აკაკი წერეთლის ქუჩაზ ე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 2 აგვისტოს ბრძანება


ქალაქ ფოთში, გეგიძის ქუჩა N1 2 – ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 04. 01. 07. 705 ) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 23 ივლისის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირისა და მოხელეებისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 აპრილის N04/498 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 10 ივლისის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე 2019 წლსი 27 ივნისის ბრძანება


ქალაქ ფოთი, ვიქტორ კრატასიუკის ქ. N 19 – ში ( ს/კ N04. 01. 03. 630) შპს , , აისბერგი -2 “ – ის ნახშირის საწყობის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2019 წლის 26 ივნისის ბრძანება


, , ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 4 მარტის N 04 / 277 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის  შესახებ 2019 წლსი 31 მაისის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, სამეგრელოს მოედანზე მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 04. 02. 15. 047 ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 29 მაისის ბრძანება


ზურაბ ხონელიძისთვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ 2019 წლსი 25 მაისის ბრძანება


ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ 2019 წლსი 4 მაისის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ფალიაშვილის ქ. N12 – ში შპს ,, გიანთი ლოჯისტიკსი“ – ს საოფისე-ადმინისტრაციული შენო ბის რეკონსტრუქციის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2019 წლსი 2 მაისის ბრძანება


,, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2 0 1 9 წლის 4 მარტის N 04 / 277 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლსი 1 მაისის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 აპრილის ბრძანება იდენტურობის კომისიის შექმნის შესახებ  2019 წლის 23 აპრილის ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, მალთაყვაში, გურიის ქუჩის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N04. 02. 12. 711 ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ  2019 წლის 18 აპრილის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ლარნაკას ქ. N 7 – ში შპს ,, აისბერგ ფოთი“ – ს მიწის ნაკვეთის ( ს/კ N04. 01. 03. 820) მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხზ ე გადასასვლელი ნაგებობის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2019 წლის 10 აპრილის ბრძანება


უძრავი ნივთების ( საკადასტრო კოდი: №04. 01. 03. 873 , № 04. 01. 03. 874 , № 04. 01. 03. 876) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებასთან და “ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონკრეტული ფუნქციური ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ” თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2014 წლის 20 იანვრის N 2/3 განკარგულებაში    ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების შესახებ 2019 წლის 2 აპრილის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის  შესახებ 2019 წლის 15 მარტის  ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ვიქტორ კრატასიუკის ქუჩა N8 2-ი მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N04. 01. 03. 866) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის   შესახებ 2019 წლის 13 მარტის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე 2019წლის 4 მარტის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალარინების სისტემის მშენებლობასთან დაკავშირებით მშენებლობის ნებართვის ვადის გაგრძელების შესახებ 2019 წლის 11 თებერვლის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ  2019 წლის 29 იანვრის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2018 წლის 19 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ლაგრანჟეს ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2018 წლსი 17 დეკემბრის -ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის, სამეგრელოს, ლიეპაიას, ლაგრანჟეს ქუჩაზე და რკინიგზის მოედანზე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2018 წლის 11 დეკემბრის  ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერიის თანამდებობის პირისა და მოხელეებისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 3 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ლოლუას და დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ  2018 წლის 20 ნოემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, სამეგრელოს მოედანზე  მდებარე უძრავი ქონების (მიწის უძრავი ქონების)  საკადასტრო კოდი N 04.02.15.114) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2018 წლის 26 ოქტომბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 25 სექტემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცებისა და საბჭოს პირველი სხდომის მოწვევის შესახებ 2017 წლის 13 ნოემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 მარტის N6/12  დადგენილება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვალის  დადგენილება №4/7     ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ

შპს “ჯ პეტროლის ” სკრინინგის განცხადება; სკრინინგის ანგარიში


ქ. ფოთში შპს „პეის ტერმინალის“ ტერიტორიისა და ახალი ნავსადგურის აკვატორიის ფარგლებში ნავმისადგომის კომპლექსის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (ფსკერდაღრმავებითისამუშაოების დროს ამოღებული ტრიბუთილკალას შემცველი ნატანის ტერმინალის კუთვნილ ტერიტორიაზე განთავსება) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 21 ივნისის ბრძანება  N 2-898    სკრინინგის ანგარიში


„ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „საერთაშორისო მნიშვნელობის ე–70 სენაკი–ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის სარფის (მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირზე, ახალი ხიდის მიმდებარე უბნიდან მდინარე მალთაყვამდე) თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე“ სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 12 ივლისის N2-550 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 10 მაისის ბრძანება N2-645   სკოპინგის დასკვნა N18


ქ. ფოთში, შპს ,,მბმ”-ს თევზისა და ზღვის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოდან წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის  7 მაისის ბრძანება N 2-621


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 6 აპრილის ბრძანება ბ42.42210965


საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 23 აპრილის წერილი N4102-01


„ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) თანამშრომლობის ფარგლებში, ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით, „შენი იდეა ქალაქის მერს“ განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის  8 აპრილის ბრძანება ბ42.422109813    დანართი


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 22 სექტემბრის N04/1341 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 7 აპრილის ბრძანება ბ42.42210973   დანართი


შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „აზა კარბონ“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში


თევზისა და ზღვის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოდან წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი – სკრინინგის ანგარიში


ქ. ფოთში შპს „ფოთი ფაუნდრის” მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ 2021 წლის 10 მარტის    N 2-286 ბრძანება; სკრინინგის ანგარიში


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე 2021 წლის 21 თებერვლის N ბ42.42210575  ბრძანება


ქ. ფოთში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე შპს „სოფმარ 2020“-ის ნაყარი ტვირთების დროებითი შენახვის, დახარისხების და გადატვირთვის პუნქტის მოწყობა და ექსპლუატაცია. სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა 


შპს “ფოთი ფაუნდერი”-ს მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი სკრინინგის ანგარიში


შპს “ფოთი ფაუნდერი”-ს მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი  სკრინინგის ანგარიში


ლევან რატიანისთვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლსი 30 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42203654


ალექსანდრე გოგინავასთვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42203653


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის- ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს “ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სისტემის – MSDA” მეშვეობით საქმისწარმოებისა და მომსახურების განხორციელების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 დეკემბრის ბრძანება ბ42.42203357


 

ქალაქ ფოთში შპს “საქართველოს ცემენტის კომპანიის” ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 20 ნოემბრის N2-1077 ბრძანება; განცხადება; სკრინინგის ანგარიში


ქალაქ ფოთში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე შპს “სოფმარ 2020”-ის ნაყარი ტვირთების დროებითი შენახვის, და გადატვირთვის ობიექტის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებაზე (სპილენძის კონცენტრატის დახარისხება) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 18 ნოემბრის N2-1065 ბრძანება; სკრინინგის ანგარიში


ქალაქ ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, შპს “აზა კარბონის” ნავთობის კოქსის კალცინირების საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 13 ნოემბრის  N2-1049 ბრძანება ; სკოპინგის დასკვნა


შპს “სოფმარ 2020”-ის მიერ ქალაქ ფოთში , თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის  ტერიტორიაზე, ნაყარი ტვირთების დროებითი შენახვის, დახარისხებისა და გადატვირთვის ობიექტის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 22 ოქტომბრის N9996/01 წერილი  და სკრინინგის ანგარიში


შპს “საქართველოს ცემენტის კომპანიის” მიერ  ქალაქ ფოთში ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის  პირობების ცვლილებასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 27 ოქტომბრის  N10168/01 წერილი ; სკრინინგის განცხადება ;   სკრინინგის ანგარიში 


სს “ენერგო-პრო ჯორჯიას” დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების და ქვესადგურის მიმდინარე საქმიანობისა და ქ. ფოთში 110 კვ ქვესადგურისა და 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატიციის პირობების ცვლილების ( ელექტროგადამცემი ხაზი “ჭალადიდის” გაორჯაჭვიანება) პროექტზე სკოპინგის დასკვნის დამტკიცების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა დ სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N2-900   –  სკოპინგის_დასკვნა


ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციისა და ფორმების დამტკიცების თაობაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 25 სექტემბრის ბრძანება N04-1361


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 10 სექტემბრის N2-809 ბრძანება  და სკოპინგის დასკვნა


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით დამატებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2020 წლის 18 სექტემბრის  N04-1322 ბრძანება


შპს “სოფმარ 2020”-ის სკრინინგის ანგარიში – საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 სექტემბრის N8840/01 წერილი  –  სკრინინგის ანგარიში


სკრინინგის განცხადება N გ-48


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N2-763


N 70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემის შესახებ  ბრძანება 04-1216   დანართი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 სექტემბრის N04-1200 ბრძანება


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრაძანება N2-660, ქ. ფოთში, შპს „ფოთი ფაუნდრის“ მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (უბანი ნაბადა), 420 933 ტონა ტორფის მოპოვებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის  ბრძანება N2-510


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 21 მაისის N22/2865 წერილი ტორფის მოპოვების სკრინინგის_განცხადებასთან დაკავშირებით


საქართველოს გარემოს დაცვისა და  სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N2-407


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისათვის( სამსახურები) დავალების მიცემის შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 01 აპრილის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 2020 წლის 25 მარტის ბრძანება


,, ახალი კორონა ვირუსის ( COVID – 19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულ ებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის N529 განკარგულების გათვალისწინებით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მის დაქვემდებარებაში არსებულ ორგანიზაციებში საქმიანობის დამატებითი ღონისძიებების განსაზღვრის თაობაზე  2020 წლის 13 მარტის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირებისათვის საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ 2020 წლის 28 თებერვლის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 – 2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თობაზე 2020 წლის 28 თებერვლის ბრძანება


შპს “სანპეტროლიუმ ჯორჯია”-ს,  რეკვავას ქ. N 9-ში მდებარე ავტოგასამართი სადგურის შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაობის  ნებართვის შესახებ 2020 წლსი 21 თებერვლის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირისა და მოხელეებისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2020 წლსი 21 თებერვლის ბრძანება


ქალაქ ფოთი, ლარნაკას ქუჩა, კოკაიას ხეივანი N 1 – ში ( ს/ კ N04. 01. 03. 925 ) შპს,, ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია ფოთი“ – ს საბაჟო დათვალიერების შენობის დაგამშვები პუნქტის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ  2020 წლის 22 იანვრის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე 2020 წლის 15 იანვრის ბრძანება


ქალაქ ფოთი, ვიქტორ კრატასიუკის ქ. N 19 – ში ( ს/კ N04. 01. 03. 630 ) შპს , , აისბერგი -2 “ -ის ნახშირის საწყობის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ  2019 წლის 23 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, მალთაყვაში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N04. 02. 12. 809 ) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 19 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, სერგი დანელიას ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 16 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების (მიწის უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N04. 02. 07. 628 ) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 9 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ცოტნე მირცხულავას, კოტე მესხის, ექვთიმე თაყაიშვილის, ოთარ კიკალეიშვილის და ვანო სარაჯიშვილის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 9 დეკემბრის ბრძანება


,, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიისაპარატის შექმნის თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 27 ივნისის N 04 /805 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  2019 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება


“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირისა და მოხელეებისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 აპრილის N 04/498 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 14 ნოემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, 8 მარტის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლსი 28 ოქტომბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე, ნელი არზიანის ქუჩაზე და ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 25 ოქტომბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, 8 მარტის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის  შესახებ 2019 წლის 24 ოქტომბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N15 – ში ( ს/კ N 04. 01. 12. 018 ) სს , , თიბისი ბანკი” – ს სავაჭრო ობიექტის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2019 წლის 7 ოქტომბრის ბძანება


ქალაქ ფოთი, მშვიდობის ქუჩა N 2 ა- ში შპს , , თაჩფოინთ ფოთი“ – ს სამედიცინო ცენტრის მშენებლობის ნებართვის ვადის გაგრძელების შესახებ 2019 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 23 სექტემბრის ბრძანება


“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სათათბირო ორგანოს-სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცებისა და საბჭოს პირველი სხდომის მოწვევის შესახებ ” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 13 ნოემბრის N848 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  2019წლის 16 სექტემბრის ბრძანება


” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 27 ივნისის N 04 / 805 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  2019 წლის 12 სექტემბრის ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, მშვიდობის ქუჩა № 34 – ში მდებარე უძრავი ქონების ( მიწის ( უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 04. 02. 01. 560) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, მშვიდობის ქუჩა №3 4 – ში მდებარე უძრავი ქონების ( მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 0 4. 0 2. 0 1. 5 6 0 ) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 5 სექტემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთი, ლარნაკას ქუჩაზე შპს , , ვესტ ჯგუფ ი“ – ს ავტო გასამართი სადგურის მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ  2019 წლის 23  აგვისტოს ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ბარათაშვილის ქუჩაზე, ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის
ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ქონების (მიწის(უძრავიქონების) საკადასტრო კოდი N 04. 02. 12. 687 ) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება


ქალაქ ფოთი, დავითაიას ქ. N 1 – ში შპს , , პეის ტერმინალი“ – ს ტერიტორიაზე ავტო სადგომისა და გამშვები პუნქტის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ  2019 წლის 19 აგვისტოს ბრძანება


ქალაქ ფოთში, რუსთაველის  რკალი N26-ში მდებარე უძრავი ქონების           (მიწის ( უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 0 4 . 0 2 . 1 5 . 1 2 4 ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 2 აგვისტოს  ბრძანება


ქალა ფოთში, აკაკი წერეთლის ქუჩაზ ე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 2 აგვისტოს ბრძანება


ქალაქ ფოთში, გეგიძის ქუჩა N1 2 – ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 04. 01. 07. 705 ) ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 23 ივლისის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირისა და მოხელეებისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 აპრილის N04/498 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლის 10 ივლისის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე 2019 წლსი 27 ივნისის ბრძანება


ქალაქ ფოთი, ვიქტორ კრატასიუკის ქ. N 19 – ში ( ს/კ N04. 01. 03. 630) შპს , , აისბერგი -2 “ – ის ნახშირის საწყობის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2019 წლის 26 ივნისის ბრძანება


, , ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 4 მარტის N 04 / 277 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის  შესახებ 2019 წლსი 31 მაისის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, სამეგრელოს მოედანზე მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 04. 02. 15. 047 ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2019 წლის 29 მაისის ბრძანება


ზურაბ ხონელიძისთვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ 2019 წლსი 25 მაისის ბრძანება


ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ 2019 წლსი 4 მაისის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ფალიაშვილის ქ. N12 – ში შპს ,, გიანთი ლოჯისტიკსი“ – ს საოფისე-ადმინისტრაციული შენო ბის რეკონსტრუქციის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2019 წლსი 2 მაისის ბრძანება


,, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2 0 1 9 წლის 4 მარტის N 04 / 277 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2019 წლსი 1 მაისის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 აპრილის ბრძანება იდენტურობის კომისიის შექმნის შესახებ  2019 წლის 23 აპრილის ბრძანება


ქალაქ  ფოთში, მალთაყვაში, გურიის ქუჩის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N04. 02. 12. 711 ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ  2019 წლის 18 აპრილის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ლარნაკას ქ. N 7 – ში შპს ,, აისბერგ ფოთი“ – ს მიწის ნაკვეთის ( ს/კ N04. 01. 03. 820) მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხზ ე გადასასვლელი ნაგებობის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2019 წლის 10 აპრილის ბრძანება


უძრავი ნივთების ( საკადასტრო კოდი: №04. 01. 03. 873 , № 04. 01. 03. 874 , № 04. 01. 03. 876) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებასთან და “ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონკრეტული ფუნქციური ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ” თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2014 წლის 20 იანვრის N 2/3 განკარგულებაში    ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების შესახებ 2019 წლის 2 აპრილის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის  შესახებ 2019 წლის 15 მარტის  ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ვიქტორ კრატასიუკის ქუჩა N8 2-ი მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N04. 01. 03. 866) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის   შესახებ 2019 წლის 13 მარტის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე 2019წლის 4 მარტის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალარინების სისტემის მშენებლობასთან დაკავშირებით მშენებლობის ნებართვის ვადის გაგრძელების შესახებ 2019 წლის 11 თებერვლის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ  2019 წლის 29 იანვრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2018 წლის 19 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ლაგრანჟეს ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2018 წლსი 17 დეკემბრის -ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის, სამეგრელოს, ლიეპაიას, ლაგრანჟეს ქუჩაზე და რკინიგზის მოედანზე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2018 წლის 11 დეკემბრის  ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერიის თანამდებობის პირისა და მოხელეებისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 3 დეკემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, ლოლუას და დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ  2018 წლის 20 ნოემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთში, სამეგრელოს მოედანზე  მდებარე უძრავი ქონების (მიწის უძრავი ქონების)  საკადასტრო კოდი N 04.02.15.114) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციის შესახებ 2018 წლის 26 ოქტომბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცებისა და საბჭოს პირველი სხდომის მოწვევის შესახებ -2017 წლის 13 ნოემბრის ბრძანება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 მარტის N6/12  დადგენილება


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვალის  დადგენილება №4/7     ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

Deneme bonusu veren siteler
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
Translate »
Skip to content